YATIRIMCI KÖŞESİ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hazine arazilerinde yatırım konusunda sitemizde yayımladığımız yazılara bu sayfadan ulaşabilirsiniz…

Kamuya ait taşınmazların içinde en büyük pay ise Hazineye aittir. Ülke yüzölçümünün de büyük bir kısmını kaplayan ve Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından yönetilen bu taşınmazlar, çeşitli mevzuat hükümleri uyarınca yatırımcılarına tahsis edilmektedir.

Buradaki tahsis kavramı, milli emlak literatüründe değişik anlamlara gelmektedir. Ancak bu köşemizde, Hazine taşınmazlarının kira, irtifak hakkı, kullanma izni gibi çeşitli yollarla yatırımcıların kullanımına bırakılması anlamında kullanılacaktır.

Hazine taşınmazı kavramı, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar (tapuda Hazine adına tescilli olup kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmazlar) ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri ifade etmektedir.

Yürürlükte bulunan mevzuatımı, bu taşınmazlar üzerinde çeşitli yatırımların teşvik edilmesini öngörmektedir. İşte bu yatırımları aşağıda sizin için derledik.

Her bir konuda farklı bir tahsis şekli söz konusudur.

İncelemek istediğiniz konuya tıklayarak gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

→ AĞAÇLANDIRMA YATIRIMLARI 

ORGANİZE HAYVANCILIK

TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA HAZİNE ARAZİSİ TAHSİSİ

TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ YATIRIMCILARA TAŞINMAZ TAHSİSİ

→ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE BEDELSİZ TAŞINMAZ TAHSİSİ/EMLAK VERGİ DEĞERİNDEN SATIŞ