Taşınmaz Vergi Hukuku Mevzuatı

Kategori Adı
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2017/146 (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin  Anayasa’nın 2. maddesine aykırılığı)
Bakanlar Kurulu Kararları 83/6122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında Karar)
Bakanlar Kurulu Kararları BKK-2016-9641 (Emlak Vergi Değerlerinin, Bazı Tapu Harçlarının ve Damga Vergilerinin Artış Oranları Hakkında)
Danıştay Kararı D-İDDK-2016_5897 (mükellef bakımından olduğu kadar idare için de bağlayıcılığı tartışmasız olan ve hukuken varlığını koruyan takdir komisyonu kararına rağmen, asgari m2 birim değerleri takdiri yoluna gidilemeyeceği)
Danıştay Kararı Danıştay Dokuzuncu Daire K: 2010/4731
Kanunlar Damga Vergisi Kanunu
Kanunlar EMLAK VERGİSİ KANUNU
Kanunlar Harçlar Kanunu
Milli Emlak Genel Tebliği 199 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tahsisli taşınmazlarda belediye harcamalarına katılma payları)
Milli Emlak Genel Tebliği 199 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tahsisli taşınmazlarda belediye harcamalarına katılma payları)
Tüzükler EMLAK VERGİSİNE MATRAH OLACAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN TÜZÜK
Yönetmelikler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik