Sular Hukuku Mevzuatı

Kategori Adı
Kanunlar 0167 sayılı YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 0178 sayılı ASKERİ GARNİZONLARIN İÇME VE KULLANMA SULARININ TEMİNİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Kanunlar KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN
Kanunlar KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN
Kanunlar MADEN KANUNU
Kanunlar SICAK VE SOĞUK MADEN SULARININ İSTİSMARI İLE KAPLICALAR TESİSATI HAKKINDA KANUN
Kanunlar SULAR HAKKINDA KANUN
Kanunlar Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar TÜRK MEDENÎ KANUNU
Kanunlar YALOVA KAPLICALARI İLE KAPLICALAR BÖLGESİNİN İDARESİ HAKKINDA KANUN
Milli Emlak Genelgesi 1995-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (kiraya verilecek kaynak sularının tahminî ihale bedeli)
Milli Emlak Genelgesi 1995-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Su kaynaklarının tahsisinde dikkat edilecek hususlar)
Milli Emlak Genelgesi 1995-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (kaynak suları, yeraltı suları ve dere sularının kiralanması işleminde KDV)
Tüzükler SULAR KANUNUNUN UYGULANIŞINI GÖSTEREN TÜZÜK
Tüzükler YERALTI SULARI TÜZÜĞÜ
Yönetmelikler BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler BARAJ İNŞAATI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMALARDA KAMULAŞTIRMA SAHASINA MÜCAVİR TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler TURİZM ALAN VE MERKEZLERİNDE YERALAN TERMAL SULARIN KULLANMA HAKKI VE İŞLETİLME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler YALOVA TERMAL KAPLICALARININ GERÇEK KİŞİLERE VEYA ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE KİRALANMAK VEYA RESTORE ET-İŞLET-DEVRET USULÜ İLE DEVREDİLMEK SURETİYLE İŞLETİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK