Sit Alanları Mevzuatı

Kategori Adı
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2016/197 (2863 sayılı Kanun’un 65. maddesinde yer alan “…ile izinsiz inşaî ve fiziki müdahale…” ibaresi hk)
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2016/200 (2863 sayılı Kanunu’n 11. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin, Anayasa’ya aykırılığı)
Anayasalar 1961 ANAYASASI
Anayasalar 1982 ANAYASASI
Bakanlar Kurulu Kararları 6/9636 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Deniz, göl ve nehir kıyıları ile tarihî ve turistik bölgelerde bulunan Hazine taşınmazlarının 775 s.Kanun kapsamında belediyelere devredilememesi)
Danıştay Kararı D-6-2015-4418 (Sit alanlarında kalan taşınmazlarda kısıtlılık ve mülkiyet hakkı)
Danıştay Kararı D-6-2015-6627 (Başbakanlık Gazi Yerleşkesi Kentsel Dönüşüm alanına ilişkin BKK’nın hukuka aykırı olmadığı)
Kanunlar 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
Kanunlar ASLINDA VAKIF OLAN TARİHİ VE MİMARİ KIYMETİ HAİZ ESKİ ESERLERİN VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİNE DAİR KANUN
Kanunlar BELEDİYE KANUNU
Kanunlar BOĞAZİÇİ KANUNU
Kanunlar ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar ESKİ ESERLER KANUNU
Kanunlar İSTANBUL OPERA BİNASI İNŞAATININ HAZİNECE İKMALİ VE SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ KANUNU
Kanunlar Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
Kanunlar KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KANUNU
Kanunlar KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
Kanunlar MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar VAKIFLAR KANUNU (5737)
Milli Emlak Genel Tebliği 237 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Sit Sertifikaları)
Milli Emlak Genel Tebliği 252 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Sit Sertifikaları)
Milli Emlak Genel Tebliği 305 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Satış vb. İşlemlerde Kültür Bakanlığından Görüş Sorulması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-35981 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit sertifika bedellerine karşı açılacak davalarda görevli yargı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2009-10158 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Sertifikaları Hakkında)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-07589 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Alanında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazlarıyla Trampası)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-11815 sayılı Genel Yazı (Tarihi Sit Kentsel Etkileşim Geçiş Alanında Kalan Taşınmazlarda Kültür Bakanlığından Görüş)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-12713 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5366 sayılı Kanun’a Göre Devredilen Taşınmazların Değerlendirilmesinden Hazine’ye Ödenmesi Gereken Paylar)
Milli Emlak Genel Tebliği 237 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Sit Sertifikaları)
Milli Emlak Genel Tebliği 252 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Sit Sertifikaları)
Milli Emlak Genel Tebliği 305 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Satış vb. İşlemlerde Kültür Bakanlığından Görüş Sorulması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-35981 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit sertifika bedellerine karşı açılacak davalarda görevli yargı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2009-10158 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Sertifikaları Hakkında)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-07589 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Alanında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazlarıyla Trampası)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-11815 sayılı Genel Yazı (Tarihi Sit Kentsel Etkileşim Geçiş Alanında Kalan Taşınmazlarda Kültür Bakanlığından Görüş)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-12713 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5366 sayılı Kanun’a Göre Devredilen Taşınmazların Değerlendirilmesinden Hazine’ye Ödenmesi Gereken Paylar)
Milli Emlak Genelgesi 2002-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (3573 sayılı Kanun kapsamındaki zeytinlikler için sit sertifikası düzenlenmeyeceği)
Milli Emlak Genelgesi 2002-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (189 ve 2992 s. Kanuna tabi taşınmazların satış bedellerinin sit sertifikası ile ödenemeyeceği)
Milli Emlak Genelgesi 2007-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Sit Sertifikaları)
Milli Emlak Genelgesi 2010-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Uygulaması)
Yönetmelikler ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANINDA YAPILAŞMANIN VE YAPILARIN KULLANIMININ DENETİMİ İLE KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yönetmelikler DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKINDAKİ YAPILARIN DENETİMİ VE YIKILMASI İLE İZİN VE İRTİFAK HAKKI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler KESİN İNŞAAT YASAĞI GETİRİLEN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUĞU SİT ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI GÖSTERİMİ UYGULAMASI DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK
Yönetmelikler KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler MADEN YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler ORMAN KANUNUNUN 17-3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler TARİHİ VE BEDİİ DEĞERİ OLAN TAŞINMAZ MALLARIN KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Yönetmelikler Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik