Hazine Taşınmazlarının OSB Endüstri ve TGB Yatırımlarına Tahsisi ile İlgili Mevzuat

Kategori Adı
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2017/133 (3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ikinci ve üçüncü cümleler)
Kanunlar 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar Endüstri Bölgeleri Kanunu
Kanunlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
Kanunlar TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
Yönetmelikler (2018/8) Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Kamu taşınmazlarıyla ilgili işlemlerde Cumhurbaşkanlığından izin alınması)
Yönetmelikler Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Yönetmelikler ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği
Yönetmelikler HAZİNEYE AİT ARAZİ VEYA ARSALARIN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yönetmelikler KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK İSTİHDAM YARATICI VE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR İÇİN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE HAZİNEYE AİT ARAZİ VE ARSALARIN BEDELSİZ DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yönetmelikler KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Yönetmelikler Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
Yönetmelikler ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ (Mülga)
Yönetmelikler ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetmeliği
Yönetmelikler Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik