Hazine Adına İdari Yoldan Tescil Mevzuatı

Kategori Adı
Kanunlar 2002 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU
Kanunlar 2003 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
Kanunlar KADASTRO KANUNU
Kanunlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN
Milli Emlak Genel Tebliği .718 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Tuzlaların Hazine Adına Tescili)
Milli Emlak Genel Tebliği .762 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (1515 sayılı Kanun Kapsamında Şahıslar Tarafından Açılan Tescil Davaları)
Milli Emlak Genel Tebliği 194 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine adına idarî yoldan tescil)
Milli Emlak Genel Tebliği 225 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliği 228 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine adına idari yolla tescil işlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliği 307 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliği 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşta Teşkilatı Yetki Devri)
Milli Emlak Genel Tebliği 361 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (DHTA Yerlerin Hazine Adına Tescili)
Milli Emlak Genel Tebliği .718 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Tuzlaların Hazine Adına Tescili)
Milli Emlak Genel Tebliği .762 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (1515 sayılı Kanun Kapsamında Şahıslar Tarafından Açılan Tescil Davaları)
Milli Emlak Genel Tebliği 194 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine adına idarî yoldan tescil)
Milli Emlak Genel Tebliği 225 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliği 228 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine adına idari yolla tescil işlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliği 307 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliği 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşta Teşkilatı Yetki Devri)
Milli Emlak Genel Tebliği 361 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (DHTA Yerlerin Hazine Adına Tescili)
Milli Emlak Genelgesi 2000-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (idarî yoldan Hazine adına tescil işlemleri)
Milli Emlak Genelgesi 2002-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (idari yoldan Hazine adına tescil)