Hazineye intikal eden taşınır hurda malların MKE’ye satışı zorunlu mu?

Özkan SERT asked 2 ay ago
 •  
 • 36
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  36
  Shares

Okulda yapılan tadilat nedeniyle hurdaya ayrılan kalorifer, petek vb tahmini 20-25 ton hurdası mevcuttur. Ancak bunların yerinde muhafazası mümkün olamadığı gibi çalınması muhtemel bir durum var. 311 e göre MKE nin alması gerekiyor ancak MKE nin almasını bekleme durumumuz yok ne yapılabilir.

 • 36
  Shares
1 Answers
Suat SİMSEK Staff answered 2 ay ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Biraz geç oldu ama yoğunluğum var…
 
Bu konuda yapılabilecek fazla bir şey yok maalesef. Tebliğlerimiz mutlaka MKE den görüş alınmasını zorunlu kılıyor.
MEB’in genelgesi de bu yönde:
 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün ilgi yazılarında özetle ” Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeli dairelerin hizmet dışı kalan maden aksamlı hurda malzemelerinin, 20.03.1971 tarih ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu gereğince, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, 6 ayda bir belirlenen bedel üzerinden, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünce satışının yapılacağı belirtilmektedir.”
Ancak bu konuyla ilgili olarak valiliklerden alınan çeşitli yazılarda, nakliye masraflarının yüksek olması nedeniyle, madeni hurda malzemelerin adı geçen Kurumca zamanında veya hiç teslim alınmadığı belirtilmektedir. Bunun üzerine Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden alınan 22.06.1995 tarih ve 2167 sayılı yazıda “Kurumlarına devredilen hurda araçlar ile ekonomik değeri çok düşük diğer hurda malzemelerin genellikle kolay satılamayan mal gurubunu oluşturduğu bunların bir başka yere taşınmasının çoğu kez ekonomik olmadığı ve mal bedelinin birkaç katı nakliye ücreti ödenmesini gerektirdiği, bu nedenle; nisbeten daha ekonomik bir taşıma maliyeti sağlamak amacıyla birkaç kurumun hurdasının birlikte taşınması yönünde gayret sarf edildiği, bu durumunda gecikmelere sebep olduğu belirtilerek, madeni hurda malzemelerin, Maliye Teşkilatınca Kurumlara yapılan bildirimden itibaren 5 ay içerisinde teslim alınmadığı takdirde, defterdarlık veya malmüdürlüklerince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yerinde satışının uygun olacağı” bildirilmiştir.
Bu bağlamda, Bakanlığımız Harcama Birimlerince hurdaya ayırma işlemlerinin muhasebe birimlerince kayıt altına alınmasını müteakip, ilgi (d) yazımızda belirtildiği üzere; metal aksamlı hurdalardan öğrencilerin uygulamalı eğitimlerinde temrinlik olarak kullanılmak üzere okul müdürlüklerince talep edilenlerin defterdarlık veya malmüdürlüklerine teslim edilmeyerek tutanakla ilgili okullara teslim edilmesine devam edilecektir. Talep olmaması durumunda ise; madeni hurda malzemelerin Makine ve Kimya Endüstri Kurumunca satışına ilişkin olarak Maliye Teşkikatınca yapılan bildirimden itibaren 5 (beş) ay içerisinde teslim alınmaması halinde, defterdarlık veya malmüdürlüklerince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca yerinde satışının yapılması gerekmektedir”
En fazla yapılabilecek şey MKE’den teslim alınmayacağına dair yazının hızlıca alınmasıdır.