Parselasyonunun bütününü sakatlayan unsurlar bulunmasına karşın İdare Mahkemesinin sadece dava konusu taşınmaz yönünden işlemi iptal etmesi istinaf/temyiz sebebi olmalı mı?

o.atmaca asked 3 ay ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

selam üstat;
düzenleme sahasındaki taşınmazları oluşturan önceki uygulamanın mahkeme kararıyla iptal edildiği, köke dönüş işleminin sağlıklı yapılmadığı, kapanan kadastral yollardan belediye adına ihdasların yapıldığı,  DOPO’nun matematiksel olarak doğru hesaplanmadığı vs.  İmar uygulamasını topyekün sakatlayan hususların dava konusu edildiği dosyada, İdare mahkemesinin uygulamanın tamamını etkileyen yukarıda adı geçen hususlara değinmeden, sadece dava açılan taşınmaz yönünden, işlemi iptal etmesi sizce doğru mu? 
selamlar…

1 Answers
Suat SİMSEK Staff answered 3 ay ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Merhaba,
 
Parselason işleminde tüm taşınmazları etkileyen sakatlıklar söz konusu ise parselasyon işlemi tüm taşınmazlar açısından iptal edilmelidir. Kitaplarımda bu konuda emsal Danıştay kararları var.
 
Bence karar temyiz edilmelidir.