6292 sayılı Kanun Kapsamında Satış İçin Müracaat Edilen Yerin Mera Olması halinde Yapılacak İşlem

mera asked 2 sene ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

6292 sayılı Kanunun 12. maddesi kapsamında D.H.T.A alanlarına müracaat yapılmıştır. İl gıda tarım ekim ayında mera komisyonunda bu alanların kadimden beri mera olarak tahsis edildiğini bu sebeple 4342 sayılı Kanunun 5. maddesinin a bendine istinaden satışının yapılmasının uygun olmadığına karar verdi. taşınmazların üzerinde 15-20 senelik meyve ağaçları bulunmakta bu hususta yapılacak herhangi bir şey var mı

1 Answers
Suat SİMSEK Staff answered 2 sene ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

6292 sayılı Kanun’un 12. maddesinin 3. fıkrasına göre “Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılanlar, (Değişik ibare: 06.03.2013/6444)[4] bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerler, belediye ve mücavir alan sınırları dışında olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarım dışı kullanıma ayrılmış alanlar, denizlerde kıyı kenar çizgisine beş bin metre, tabii ve suni göllerde kıyı kenar çizgisine beş yüz metreden az mesafede bulunan alanlar ile içme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içinde kalan yerler, satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılacak yerler, özel kanunları kapsamında kalan ve özel kanunlarına göre değerlendirilmesi gerekenler ile diğer sebeplerle satılamayacağı Maliye Bakanlığınca belirlenecek Hazineye ait tarım arazileri bu madde kapsamında hak sahiplerine satılmaz.”
 
Söz konusu alan kadimden beri mera olduğu ve 4342 sayılı Kanun kapsamında olduğu için satışı mümkün değildir.
 
2/B taşınmazlarının aksine, satışı mümkün olmayan tarım arazilerinin yerine başka yerden Hazine taşınmazı verilmesi konusu ne kanunda ne de tebliğde düzenlenmiştir.
 
Suat ŞİMŞEK
Milli Emlak Kontrolörü