İmar planlarında sosyal donatı alanlarında kalan Hazine taşınmazı üzerindeki yapı için imar barışı başvurusu yapılabilir mi?

Erenay Polat asked 11 ay ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

İyi Çalışmalar..
Çıkan İmar Barışı kapsamında, imar planında yol alanında kalan ve şahısın işgali altında bulunan (ev ve bahçe) Hazine taşınmazlarında, şagil tarafından e-devlet üzerinden yapılan başvurularda yapı kayıt belgesinin verilişine kadar işlemler sonuçlandırılıyor..Ancak bilindiği üzere Hazine taşınmazları üzerinde bulunan ve imar planlarında sosyal donatı alanlarında (yol,park, sağlık tesis alanı vb.) kalan yerler imar barışı kapsama dışında kalmaktadır. Sonuç olarak;
1-E-Devlet üzerinden kişi tarafından yapılan başvurularda imar planında ayrıldığı amaç bölümünün olması ve yapının sosyal donatı alanlarında kalması durumunda sistemin bunu direk reddetmesi gerekmiyor mu?
2-Yol veya park alanında kalan (fiili zeminde yol açılmadığı veya park yapılmadığı için kamuya terki yapılmamış) Hazineye ait taşınmazlardaki işgallerde, vatandaş tarafından bir bedel karşılığında ödenip alınan yapı kayıt belgesine istinaden kullandığı alanların satışı yapılabilecek mi?
3-Hazineye ait taşınmazlarda imar yolunda kalan ve işgale konu yapılara ilişkin vatandaş tarafından bir bedel karşılığında ödenip alınan yapı kayıt belgelerine istinaden yerlerin imar planlarında yol veya park alanında kalmasından dolayı satılamayacağı durumları da göz önünde bulundurulduğunda yapı kayıt belgesi neden verilmektedir?
Teşekkürler..

1 Answers
Suat SİMSEK Staff answered 10 ay ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1) İmar planında sosyal donatı alanında kalan Hazine taşınmazı üzerindeki yapı için imar barışı başvurusu yapılabilir. Çünkü Kanun ve Yönetmelik sosyal donatı alanlarında kalan parsellerde bulunan yapılar için imar barışı başvurusunu yasaklamamaktadır. Yasak olan bu şekilde yapılan başvurulara konu yapının bulunduğu Hazine taşınmazının satışıdır. Yani şahıs imar planında sosyal donatı alanında kalan Hazine taşınmazı üzerindeki yapı için Yapı Kayıt Belgesi alabilir ama bu parselin imar barışı kapsamında satışı yapılamaz.
Dolayısıyla E-Devlet üzerinden kişi tarafından yapılan başvurularda imar planında ayrıldığı amaç bölümünün olması ve yapının sosyal donatı alanlarında kalması durumunda sistemin bunu direkt reddetmesi gerekmiyor.
 
2) Yol veya park alanında kalan (fiili zeminde yol açılmadığı veya park yapılmadığı için kamuya terki yapılmamış) Hazineye ait taşınmazlardaki işgallerde, vatandaş tarafından bir bedel karşılığında ödenip alınan yapı kayıt belgesine istinaden kullandığı alanların satışı yapılamaz. Çünkü bu parseller imar planında sosyal donatı alanında kalmaktadırlar.
 
3) Yapı kayıt belgesi, kentsel dönüşüm uygulamaları yapılıncaya kadar vatandaşa yapısını kullanma imkanı vermek için verilmektedir.
 
Suat ŞİMŞEK-Milli Emlak Kontrolörü