2003 yılından sonra Hazine parseli üzerine yapılan ve Hazineye intikal eden yapı için imar barışı başvurusu yapılabilir mi?

Kadir asked 1 sene ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

19.07.2003 tarihinden sonra şahıs tarafından inşaa edilen yapı 4706 sayılı Kanunun 5. maddesinin son fıkrasına göre HAZİNEYE intikal etmiştir. Anılan Kanun hükmüne göre yapı Hazinenindir. Bu defa yapıyı inşaa eden şahıs tarafından imar barışı kapsamında müracaat edilerek aynı yapı için YAPI KAYIT BELGESİ alınıyor. Bu yapı Hazineye intikal ettiğine göre (Başka bir deyişle yapı Hazinenin olduğuna göre) imar barışı kapsamında şahsa satış yapılabilir mi.

1 Answers
Suat SİMSEK Staff answered 1 sene ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Mülkiyet hukuku açısından söylediğiniz doğrudur. Bu yapılar Kanun gereği Hazine’ye intikal etmektedir. Bununla birlikte bu yapıların da imar barışı kapsamında değerlendirilmesinin sorunun çözümü açısından daha uygun olacağı kanaatindeyim. Yine de Genel Müdürlüğümüzden görüş almakta fayda görüyorum.
 
Suat ŞİMŞEK-Milli Emlak Kontrolörü