hazine satışlarında rayiç bedel değişikliği

mustafa ordulu asked 2 ay ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

s.a. üstad resmi gazetede yayınlanan yeni düzenlemede şöyle geçiyor: “MADDE 16 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi
ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
4 üncü maddesinin onikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bu fıkranın yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içerisinde” ibaresi “31/12/2019 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiş,
aynı cümlede yer alan “rayiç” ibaresi fıkra metninden çıkarılmış…”
yani artık hazine arazi satışlarında rayiç bedel esas alınmayacak mı? eğer öyleyse hangi bedel esas alınacak? 
teşekkürler
saygılar
selamlar