ecrimisilde emsal

Mustafa GÜLTEPE asked 2 ay ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Üstadım, kıyıda izinsiz yapılan bir betonarme iskele için ecrimisil bedel tespiti yapılacaktır. İskele denizden daha iyi faydalanmak amacıyla site sakinlerince yaptırılmış olup herhangi bir ticari kullanım yoktur.
Bu iskelenin bulunduğu mevkiye yaklaşık olarak 3 km. mesafede olan lüks bir sitenin önündeki ahşap iskele için yapılan kiralamanın bu yıl ki m2 birim bedeli 500,00 TL/m2, komşu ilçede yapılan ahşap iskele kiralama m2 birim bedeli 2019 için 147,00 TL/m2 dir.
Yine bahse konu iskelenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde bulunan ve tamamen ticari amaçlı kullanılan iskele için Kontrolör tarafından belirlenen irtifak hakkı bedelinin  2019 yılına tekabül eden birim bedeli ise 29,50 TL/m2 dir.
Ahşap iskele amaçlı yapılan kiralamalarda oluşan birim bedeller çok yüksek olduğu kanaatindeyiz. 336 sıra sayılı tebliğde kıyıdaki işgallerde ecrimisili düzenleyen hükümlere göre oluşan taban bedellerin de çok çok üzerinde bedeller.
Bu durumda, yukarıda belirtilen ve ticari amaçlı kullanım için irtifak hakkı verilen iskele birim bedeli emsal alınabilir mi? Ya da izlenmesi gereken yol nedir?
Amaç: Hazine zararı oluşmasın, vatandaşlarımız da mağdur edilmesin.
Teşekkürler.