Ecrimisil

M e m l k asked 3 ay ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Üstad Kolay gelsin. Cevaplayabilirseniz çok sevinirim.
Hazine adına kayıtlı bir taşınmaza yerinde yapılan ve işgalcilerinde bulunduğu tespitte, Taşınmazın 3 bölüme ayrıldığı, bu bölümlerden  iki kısmı  A şahsının kullandığı, bir kısmını ise B şahsının kullanmakta olduğu Kadastro Birimince ölçülerek, Kadastro Teknisyenleri, bizlerin ve işgalcilerin altında imzası bulunan tespit tutanağı ile tespit edilmişti. Ancak B şahsı Daha önceki yıllarda diğer bir kısmıda kendisinin kullandığını ancak burayı A şahsının zorbalıkla kullandığını belirterek bu kısım için yapılacak ecrimisilinde kendisi adına yapılması gerektğini söyleyerek A şahsının bu kısımdan çıkartılmasını isteyerek kaymakamlığımıza başvurmuştur.  
Bu defa Köy Muhtarı, altında kendisinin, Azalarının ve A şahsı ile C şahsının imzası bulunan dilekçe ile Kaymakamlığımıza Başvurarak söz konusu kısım için yapılan tespitin yanlış olduğunu, burayı kullananın A değil c olduğunu belirten dilekçeyi vererek ecrimisil işleminin bu yönde tesisi edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Şimdi ise B şahsı hem Kaymakamlığımıza hemde savcılığa başvurarak C  şahsının bu kısımda bina inşa ettiğini belirtmiştir.
Bizde ikinci tespitimizde bu kısma c şahsı tarafından temel betonu atıldığını ve etrafının beton direk ile çevrildiğini tespit ettiğimizden Kaymakamlıktan 3091 istedik. ayrıca Kaymakam Köy Muhtarının Beyanı ile C şahsı için tahakkuk ettirilen ecrimisilin iptal etmemizi söyledi. Ancak bu şahıs bu ecrimisili Malmüdürlüğü veznesine yatırmış.
Muhtar, Aza, A ve C şahıslarının beyanına göre kesilen ve c şahsı tarafından ödenen ecrimisili nasıl, neye göre iptal edebiliriz. 
 

1 Answers
Suat SİMSEK Staff answered 2 ay ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Anladığım kadarıyla C nin burada bir yapı yaptığı açıktır. Bu şahsın 3091 sayılı Kanuna göre tahliye edilmiş olması ecrimisilin terkin edilmesini gerektirmez. Yapının yapıldığı tarih ile tahliyenin yapıldığı tarih arasındaki dönem için alınan ecrimisilin iadesinin mümkün olmadığını düşünüyorum.
 
Hatta ve hatta tahliye gerçekleşmiş olsa bile C nin yaptığı yapı hala mevcut olduğuna göre ecrimisilin devamı dahi düşünülebilir.
 
Üstelik ecrimisil terkin edilmesinin pek de bir anlamı yoktur.