Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra kat mülkiyetine geçebilir miyim?

Sertan şahin asked 1 sene ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Merhabalar, oturduğum ev bölünmüş dubleksin üst katı,kendime ait hisseli tapum var,3/10 olarak görünüyor,ancak evim mimari olarak diğer evler ile aynı,diğer 6/10 ve 1/10 alt kat komşumun sahibi olduğu daire ve bodrumdaki daire,ikimizinde elektriği,suyu ve doğalgaz ayrı aboneliği var,ancak birimiz evi satmak istesek bankalardan kredi vs çıkmıyor,imar barışı kapsamında kendimize ait tapularımız olabilecek mi,yani bu daireler hissesiz olarak birbirinden ayrılabilecek mi?

1 Answers
Suat SİMSEK Staff answered 1 sene ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Öncelikle yapı kayıt belgesi almalısınız. Bu konuda sitemizdeki yazılara bakabilirsiniz. 
Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için;
a) Yapı Kayıt Belgesi,
b) Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje,
c) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,
ç) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,
d) Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı,
ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne müracaatta bulunulması gerekmektedir.
 
Suat ŞİMŞEK-Milli Emlak Kontrolörü