Tapu kütüğünde “sit alanı” şerhi bulunan Hazine parselleri, 387 sayılı Tebliğe göre kiraya verilebilir mi?

Ömür asked 2 ay ago
 •  
 • 18
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  18
  Shares

Üstad merhaba. 387’ye göre kiralama talebi olan taşınmaz üzerinde; – “Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır”, “1. Veya 2. Veya 3. Derece sit alanıdır, arkeolojik sit alanıdır” ş/b bulunduğunda kiralama yapılır mı?

 • 18
  Shares
1 Answers
Suat SİMSEK Staff answered 2 ay ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

387 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre;


MADDE 6 – (1) Özel kanunlar kapsamında kalıp kiralanması mümkün olmayan yerler ile Bakanlıkça belirlenen taşınmazlar üzerinde tarımsal amaçlı kiralama yapılamaz.
(2) Bu Tebliğ kapsamında, kiralama işlemine konu taşınmazlar için İdare kayıtlarında bulunan bilgiler esas alınarak kiralama yapılır. Kiralama işleminden sonra birinci fıkra kapsamında kaldığı anlaşılan taşınmazların ilgili kurumlarca tahsisi veya devrinin talep edilmesi halinde yapılan sözleşmeler İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.”
 
Bu durumda kiralama yapılmayacak taşınmazlar 300 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre belirlenir.
 
300 sayılı Tebliğe göre “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kiraya verilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,” kiraya verilemez.
 
Yani, tapu kütüğüne bu şekilde belirtme olan taşınmazlar için Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görüş verilmesi durumunda kiraya verilebilir.
 
 
Suat ŞİMŞEK-Milli Emlak Kontrolörü