Mevzuat Takip Çizelgesi

 •  
 • 87
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  87
  Shares
Tarih Değişiklik Yapan Mevzuat   Değiştirilen Mevzuat
30.06.2019
29.06.2019
28.06.2019
27.06.2019
26.06.2019
25.06.2019
24.06.2019
23.06.2019
22.06.2019
21.06.2019
20.06.2019
19.06.2019
18.06.2019
17.06.2019
16.06.2019
15.06.2019 Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14.06.2019
13.06.2019
12.06.2019 7176 Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
11.06.2019
10.06.2019
09.06.2019
08.06.2019
07.06.2019
06.06.2019
05.06.2019
04.06.2019
03.06.2019
02.06.2019
01.06.2019 7174 Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
7175 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 38)
Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 1134)
31.05.2019 Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.05.2019 Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29.05.2019
28.05.2019
27.05.2019
26.05.2019
25.05.2019
24.05.2019
23.05.2019 –– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.05.2019
21.05.2019
20.05.2019
19.05.2019
18.05.2019
17.05.2019
16.05.2019
15.05.2019
14.05.2019 Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 Tarihli ve E: 2018/156, K: 2019/22 Sayılı Kararı Kamulaştırma Kanunu
Anayasa Mahkemesinin K: 2019/22 Sayılı Kararı 
Mahkeme kararının normal hali siteye eklenecek…
13.05.2019
12.05.2019
11.05.2019
10.05.2019
09.05.2019
08.05.2019
07.05.2019
06.05.2019
05.05.2019
04.05.2019
03.05.2019 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1029) YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği
02.05.2019
01.05.2019
30.04.2019
29.04.2019
28.04.2019
27.04.2019
26.04.2019
25.04.2019
24.04.2019
23.04.2019
22.04.2019
21.04.2019
20.04.2019
19.04.2019
18.04.2019
17.04.2019
16.04.2019
15.04.2019
14.04.2019
13.04.2019
12.04.2019
11.04.2019
10.04.2019
09.04.2019
08.04.2019
07.04.2019
06.04.2019
05.04.2019 Anayasa Mahkemesinin 20/12/2018 Tarihli ve E: 2016/181, K: 2018/111 Sayılı Kararı GECEKONDU KANUNU
Kamulaştırma Kanunu
 04.04.2019
 03.04.2019
 02.04.2019
 01.04.2019
 31.03.2019
 30.03.2019
29.03.2019 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik
 28.03.2019
 27.03.2019
 26.03.2019
25.03.2019
 24.03.2019
 23.03.2019
 22.03.2019
21.03.2019
 20.03.2019
 19.03.2019
 18.03.2019
 17.03.2019
 16.03.2019 Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
 15.03.2019 Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik
 14.03.2019 Anayasa Mahkemesi K: 2019-05 (Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 12. maddesinde yer alan “icra takipleri” ibaresinin iptali)
 13.03.2019
 12.03.2019
 11.03.2019
 10.03.2019
 09.03.2019
 08.03.2019 Anayasa Mahkemesinin 27/12/2018 Tarihli ve E: 2018/62, K: 2018/117 Sayılı Kararı
 07.03.2019
 06.03.2019
 05.03.2019
 04.03.2019
03.03.2019
02.03.2019
01.03.2019 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
28.02.2019 7164 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADEN KANUNU
27.02.2019
26.02.2019 Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK
25.02.2019
24.02.2019
23.02.2019 Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği ile İlgili Düzeltme
22.02.2019
21.02.2019 Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
20.02.2019
19.02.2019   
18.02.2019
17.02.2019
16.02.2019 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik
15.02.2019
14.02.2019
13.02.2019
12.02.2019
11.02.2019
10.02.2019
09.02.2019
08.02.2019
07.02.2019 Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 717)  KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ
Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği
06.02.2019 Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun Teşkiline İlişkin Karar (Karar Sayısı: 709)
05.02.2019
04.02.2019
03.02.2019
02.02.2019 Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
01.02.2019
31.01.2019
30.01.2019
29.01.2019
28.01.2019
27.01.2019
26.01.2019
25.01.2019
24.01.2019
23.01.2019
22.01.2019 Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.01.2019
20.01.2019
19.01.2019
18.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
17.01.2019
16.01.2019
15.01.2019
14.01.2019
13.01.2019
12.01.2019
11.01.2019 Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
10.01.2019 Anayasa Mahkemesinin 6/12/2018 Tarihli ve E: 2016/159, K: 2018/108 Sayılı Kararı
09.01.2019
08.01.2019
07.01.2019
06.01.2019
05.01.2019
04.01.2019
03.01.2019
02.01.2019
01.01.2019 ——————————–
31.12.2018 Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.12.2018 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 530)
29.12.2018 Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
28.12.2018
27.12.2018 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 389)
26.12.2018
25.12.2018
24.12.2018
23.12.2018
22.12.2018
21.12.2018
20.12.2018
19.12.2018
18.12.2018
17.12.2018
16.12.2018
15.12.2018
14.12.2018
13.12.2018
12.12.2018
11.12.2018
10.12.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
09.12.2018
08.12.2018
07.12.2018 Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.12.2018
05.12.2018
04.12.2018
03.12.2018
02.12.2018
01.12.2018 Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
30.11.2018 Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29.11.2018
28.11.2018
27.11.2018
26.11.2018
25.11.2018
24.11.2018
23.11.2018
22.11.2018
21.11.2018
20.11.2018
19.11.2018
18.11.2018
17.11.2018
16.11.2018
15.11.2018
14.11.2018
13.11.2018
12.11.2018
11.11.2018
10.11.2018
09.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018
05.11.2018
04.11.2018
03.11.2018
02.11.2018
01.11.2018
31.10.2018
30.10.2018
29.10.2018
28.10.2018
27.10.2018  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İşlendi
26.10.2018
25.10.2018
24.10.2018
23.10.2018
22.10.2018
21.10.2018
20.10.2018
19.10.2018
18.10.2018
17.10.2018
16.10.2018
15.10.2018
14.10.2018
13.10.2018
12.10.2018
11.10.2018
10.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
07.10.2018
06.10.2018
05.10.2018
04.10.2018
03.10.2018
02.10.2018
01.10.2018
30.09.2018
29.09.2018
28.09.2018
27.09.2018
26.09.2018
25.09.2018
24.09.2018
23.09.2018
22.09.2018
21.09.2018
20.09.2018
19.09.2018
18.09.2018
17.09.2018
16.09.2018
15.09.2018
14.09.2018
13.09.2018
12.09.2018
11.09.2018
10.09.2018
09.09.2018
08.09.2018
07.09.2018
06.09.2018
05.09.2018
04.09.2018
03.09.2018
02.09.2018
01.09.2018
31.08.2018
30.08.2018
29.08.2018
28.08.2018
27.08.2018
26.08.2018
25.08.2018
24.08.2018
23.08.2018
22.08.2018
21.08.2018
20.08.2018
19.08.2018
18.08.2018
17.08.2018
16.08.2018
15.08.2018
14.08.2018
13.08.2018
12.08.2018
11.08.2018
10.08.2018
09.08.2018
08.08.2018
07.08.2018
06.08.2018
05.08.2018
04.08.2018
03.08.2018
02.08.2018
01.08.2018
31.07.2018
30.07.2018
29.07.2018
28.07.2018 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
27.07.2018
26.07.2018
25.07.2018
24.07.2018
23.07.2018
22.07.2018
21.07.2018
20.07.2018
19.07.2018
18.07.2018
17.07.2018
16.07.2018
15.07.2018
14.07.2018
13.07.2018
12.07.2018
11.07.2018
10.07.2018
09.07.2018
08.07.2018
07.07.2018
06.07.2018
05.07.2018
04.07.2018
03.07.2018
02.07.2018
01.07.2018
06.02.2018 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İşlendi
 • 87
  Shares