İmar Barışında Neler Değişti?

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Suat ŞİMŞEK- Milli Emlak Kontrolörü

 

ÖNEMLİ NOT: İmar barışıyla ilgili tüm hususları bulabileceğiniz ayrıntılı yazılardan oluşan İmar Barışı Yazı Dizisine şu linkten ulaşabilirsiniz: İmar Barışı Yazı Dizisi

20.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR ile imar barışı sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan önemli gördüklerimizi sizler için derledik.

1) Bir parselde birden fazla yapı için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılmasına imkan tanındı. Yeni düzenlemeye göre Yapı Kayıt Belgesi; yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılarda yapının tamamı için yapı kullanma izni bulunan yapılarda ise ruhsat ve eklerine aykırılık hangi bağımsız bölümde/bölümlerde yapılmış ise o bağımsız bölümler için ayrı ayrı veya yapının tamamı tek bir malike ait ise ve aykırılık bütün bağımsız bölümlerde yapılmış ise yapının tamamı için düzenlenir.

2) Hazine parselleri üzerinde yapılmış yapılar için imar barışı başvurusu yapılırken arsa miktarı olarak hangi miktarın belirtilmesi gerektiği açıklığa kavuşturuldu. Buna göre Hazineye ve belediyelere ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş yapılar için yapının oturum alanına karşılık gelen arsa payı üzerinden imar barışı başvurusu yapılacaktır.

3) Bir parselde birden fazla yapı bulunuyor ise imar barışı başvurusu yapılırken arsa miktarı olarak hangi miktarın belirtilmesi gerektiği açıklığa kavuşturuldu. Buna göre parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması durumunda, sadece Yapı Kayıt Belgesi müracaatında bulunulan yapıya isabet eden arsa payı üzerinden, hisseli taşınmazlarda, yapı malikine ait hisse oranı üzerinden imar barışı başvurusu yapılacaktır.

4) Daha önceden sadece güneş enerjisi yapıları için imar başvurusu yapmak mümkün iken yapılan değişiklikle enerji üretim tesisleri için başvuru yapılması mümkün hale getirildi.

5) İskele, liman, tersane, istinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapılar için ödenecek bedel belirlendi.

6) İbadethaneler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ticari maksatla kullanılmayan yapıları için belge bedeli alınmayacağı hüküm altına alındı.

7) Yeni değişikliğe göre yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki aykırılıklarda, yapı yaklaşık maliyet bedeli aykırılıktan dolayı meydana gelen alan üzerinden hesap edilecek. Yapılan aykırılık neticesinde herhangi bir alan kazanılmamış ise veya kazanılan alan 1000 m2 ve/veya bu miktarın altında ise yapı yaklaşık maliyet bedeli 1000 m2’den hesap edilecek.