Yorum

Türü Tarihi Sayısı Adı Yürürlükte
Yorum 19.07.2003 Tarihinden Sonra Hazine Taşınmazları Üzerine Yapılan Yapılar İmar Barışından Yararlanabilir mi?
Yorum 2003’ten Sonra Tescilsiz Alanlara Yapılan Yapılar Hazine’ye Geçer mi?
Yorum 2012/15 sayılı Genelge Kapsamında Başbakanlıktan İzin Alınmayacak İşlemler
Yorum 6292 sayılı Kanun Kapsamında Başvuru Yapılan 2/B ve tarım Arazilerinden Ecrimisil Alınır mı?
Yorum 6292 Sayılı Kanun Kapsamındaki Hazine’ye Ait Tarım Arazileri Hisseli Olarak Satılabilir mi?
Yorum 6292 Sayılı Kanun Kapsamındaki Hazine’ye Ait Tarım Arazileri Mirasçılara Satılabilir mi?
Yorum 6446 sayılı Kanun Kapsamında Tesis Edilen İrtifak Haklarında ve Kullanma İzinlerinde Damga Vergisi
Yorum Anayasa Mahkemesinden 4706 sayılı Kanunla İlgili Önemli İptal Kararı
Yorum Anayasa Mahkemesinden Tarihi Karar
Yorum Başkasının Kullanımına Ücretsiz veya Düşük Bedelle Bırakılan Gayrimenkullerde Emsal Kira Bedeli ve Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Yorum Bir Parselde Bulunan Birden Fazla Yapı İçin İmar Barışı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Yorum Birden Fazla Nüsha Düzenlenen Sözleşmelerde Her Nüshanın Ayrı Ayrı Damga Vergisinin Alınıp Alınmayacağı
Yorum DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇEN İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMAK MÜMKÜN MÜ?
Yorum Hangi Lojmanlar Satılacak? Hangi Kurumlara Ait Lojmanlar Satılacak?
Yorum Hangi Mal ve Hakların Kiraya Verilmesi Gelir Vergisine Tabidir?
Yorum Hangi Yapılar İmar Barışı Kapsamında?
Yorum Hatalı İmar Uygulamasından Kaynaklanan Hazine Zararı Ne Şekilde Belirlenir?
Yorum Hazine (Milli Emlak) İhalelerinde Damga Vergisi Hesaplama
Yorum HAZİNE ARAZİLERİ KULLANICILARINA DOĞRUDAN KİRALANIYOR. İşte Şartlar…
Yorum Hazine Arazilerinde Ağaçlandırma Hibesi
Yorum Hazine Arazilerinde Ağaçlandırma Yatırımı Nasıl Yapılır?
Yorum Hazine İhale ve Sözleşmelerinde Damga Vergisi
Yorum HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE TESİS EDİLEN İRTİFAK HAKKI VE KULLANMA İZİNLERİNDE DAMGA VERGİSİ
Yorum Hazine Taşınmazları Hakkında Düzenlenen Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi
Yorum Hazine Taşınmazları Hakkında Düzenlenen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi
Yorum Hazine Taşınmazları Hakkında Düzenlenen Ön İzin Sözleşmelerinde ve Ön İzin Süre Uzatımlarında Damga Vergisi
Yorum Hazine Taşınmazları Üzerinde Tesis Edilen İrtifak Haklarında Damga Vergisi
Yorum Hazine Taşınmazları Üzerinde Verilen Kullanma İzni İşlemlerinde Damga Vergisi
Yorum Hazine Taşınmazlarının Kiraya Verme İşlemlerinde Damga Vergisi
Yorum Hazine Taşınmazlarının Satışında Damga Vergisi
Yorum Hazine’ye Ait Tarım Arazileri Bu Arazileri Kullanan Kişilerin  Mirasçılara Satış Yapılabilir mi?
Yorum Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışında Başvurular Nereye Yapılacak? Başvuruda İstenilen Belgeler?
Yorum Hazine’ye Ait Tarım Arazileri Hangi Bedelden Satılacak?
Yorum HAZİNEYE İNTİKAL EDEN VE SONRASINDA KİRAYA VERİLEN YA DA İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN YAPILARDA ASGARİ LEVAZIM BEDELİNİ KİM ÖDER/ÖDEMELİ?
Yorum HAZİNEYE İNTİKAL EDEN YAPILARDA 2015/1 SAYILI GENELGE SONRASI ECRİMİSİL İŞLEMLERİ
Yorum İmar Barışı Nasıl Uygulanacak.? İşte Tüm Ayrıntılar
Yorum İmar Barışında Başvuru Yeri ve Süresi
Yorum İmar Barışında Yapı Kayıt Belgesi İçin Ödenecek Bedel Nedir?
Yorum Kamu Konutu İlk Aboneliklerde Doğalgaz Güvence Bedelini Kim Öder
Yorum Kamu Malları Üzerinde Geçit Hakkı Kurulabilir Mi?
Yorum Kamu Mallarında Ecrimisil Alınırken 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi Hangi Tarih Dikkate Alınarak Hesaplanır
Yorum KAMULAŞTIRILMAYAN TAŞINMAZLAR İÇİN DAVA AÇMA İMKANI
Yorum Kimler Kira Geliri (Gayrimenkul Sermaye İradı) Ödemek Zorundadır?
Yorum Kira Geliri Nasıl Beyan Edilir? Kimler Beyanname Vermek Zorundadır?
Yorum Kira Gelirinin Vergilendirilmesinde Giderlerimi Nasıl Düşebilirim?
Yorum Kira Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi ve Verginin Ödenmesi
Yorum Kira, İrtifak ve Kullanma İzni Bedeli Artışlarında Damga Vergisi
Yorum Kira, İrtifak ve Kullanma İzni Sözleşmelerinin Devrinde Damga Vergisi Tahsilatı
Yorum Kıyıda ve Sahil Şeritlerinde Yapılmış Olan Yapılar İmar Barışından Yararlanabilir mi? Yapının Bulunduğu Alan Yapı Sahibine Satılabilir mi?
Yorum KÖY YERLEŞİM ALANINDA KALAN TAŞINMAZLAR 6292 SAYILI KANUN’UN 12. MADDESİ KAPSAMINDA TARIM ARAZİSİ OLARAK SATILABİLİR Mİ?
Yorum Lojman Satışında Öncelikli Alım Hakkından Kimler Yararlanır?
Yorum Lojmanlarda Kat Mülkiyeti Kurmanın Tam Zamanı
Yorum LOJMANLARIN SATIŞ PROSEDÜRÜ NASIL OLACAK?
Yorum Lojmanların Satışında Kat Mülkiyeti Bulunmayan Konutlarda Oturanlar
Yorum Mera Kanunu’na tabi harman yerlerine yapı kayıt belgesi alınabilir mi? Merada YKB alınmış yapılar yıkılabilir mi?
Yorum Milli Emlak İhalelerinde Karar Pulu Bedeli (Damga Vergisi) Uygulaması
Yorum Milli Emlak İhalelerinde Notere Tasdiki Zorunlu Sözleşmelerde Damga Vergisi Kim Tarafından Tahsil Edilir?
Yorum Nakden veya Ayni Olarak Tahsil Edilmeyen Kira Gelirleri İçin Vergi Ödenir mi?
Yorum Okul Kantinlerinin Kiraya Verilmesinde Damga Vergisi
Yorum Ormanda kalan yapı için imar barışı başvurusu yapılabilir mi?
Yorum PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ) İŞLEMLERİNDE TAŞINMAZ MALİKLERİNİN ADRESLERİNE TEBLİGAT ZORUNLU MU?
Yorum Parselasyon İşlemlerinde Kapanan Yolların Durumu ve Tescili
Yorum PARSELASYON SONUCU OLUŞAN İLK ÖĞRETİM ALANLARININ TESCİLİ
Yorum Tahsil Edilen Geçmiş veya Gelecek Yıl Kira Bedellerinin Vergisi Ne Zaman Ödenir?
Yorum Teşvik Belgeli Yatırımlara Hazine Arazisi Tahsisi
Yorum Tüm Yönleriyle Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi: GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI
Yorum Turizm Sektöründe Yatırımcılara Hazine Taşınmazlarının Tahsisi
Yorum YATIRIMCI KÖŞESİ