Yönetmelikler

Türü Tarihi Sayısı Adı Yürürlükte
Yönetmelik 16.08.2012 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 17.05.2000 2859 SAYILI KANUNA 590 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE EKLENEN EK 1 İNCİ VE 2 İNCİ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 26.01.1984 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 22 NCİ MADDESİ UYARINCA YABANCI ÜLKELERDE YAPILACAK İLANLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 23.07.1986 2981 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 18.05.1985 3086 SAYILI KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte Değil
Yönetmelik 04.10.2016 5233 SAYILI KANUN UYARINCA UYGULAMA YAPILAN REZERV YAPI ALANLARI İLE İLGİLİ YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 25.02.2016 5580 SAYILI ÖÖKK KAPSAMINDA DERSHANELER LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 01.10.2011 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNUN GEÇİCİ 11 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 15.12.2012 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği Yürürlükte
Yönetmelik 25.01.2014 633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN EK 4 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 08.10.1984 6831 SAYILI ORMAN KANUNU’NUN 2 NCİ MADDESİNİN (A) FIKRASINA GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga) Yürürlükte Değil
Yönetmelik 02.09.1986 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSU VE AYNI KANUNUN 2/B MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte Değil
Yönetmelik 15.07.2004 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga) Yürürlükte Değil
Yönetmelik 16.03.2007 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNİN A BENDİNE GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 04.08.2012 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte Değil
Yönetmelik 11.01.2017 AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 23.08.2012 AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 23.02.1998 AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ-1998 (Mülga) Yürürlükte Değil
Yönetmelik 09.10.2003 AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ-2003 (Mülga) Yürürlükte Değil
Yönetmelik 13.06.1926 AHAR MAHALLERE NAKLEDİLEN ESHASIN EMVAL DÜYUN VE MATLUBATLARININ TASFİYESİ HAKKINDAKİ KANUNUN SURETİ TATBIKINA DAİR OLAN TALİMATNAME Yürürlükte Değil
Yönetmelik 09.12.2017 Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği Yürürlükte
Yönetmelik 16.05.2004 Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 20.03.2015 BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 13.12.1996 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 06.08.1985 BARAJ İNŞAATI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMALARDA KAMULAŞTIRMA SAHASINA MÜCAVİR TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 31.05.2017 Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
Yönetmelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 24.01.2015 ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANINDA YAPILAŞMANIN VE YAPILARIN KULLANIMININ DENETİMİ İLE KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 24.01.2003 CEMAAT VAKIFLARININ TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ, BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNMALARI VE TASARRUFLARI ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ MALLARIN BU VAKIFLAR ADINA TESCİL EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 11.11.2008 ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte Değil
Yönetmelik 04.11.2000 ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ YAPILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte Değil
Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği
Yönetmelik 28.10.1987 DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 27.01.1984 DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 09.12.1983 DEVLET LOJMANLARI YAPIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ (Mülga) Yürürlükte Değil
Yönetmelik 07.03.2013 DEVLET ORMANLARINDAKİ YAYLA ALANLARININ TESPİTİ VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 13.09.2012 DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ Yürürlükte Değil
Yönetmelik 25.02.2017 DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 08.09.2012 EĞİTİM ÖĞRETİM TESİSLERİNİN KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI İLE TESİSLERDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMET ALANLARI DIŞINDAKİ HİZMET VE ALANLARIN İŞLETİLMESİ KARŞILIĞINDA YENİLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 21.02.2015 ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 16.12.2004 ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ Yürürlükte Değil
Yönetmelik 09.02.2018 Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği Yürürlükte
Yönetmelik 17.10.1966 GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 21.11.2002 GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKINDAKİ YAPILARIN DENETİMİ VE YIKILMASI İLE İZİN VE İRTİFAK HAKKI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 18.12.1941 HATAYDAKİ METRÜK MALLARIN TASFİYESİ HAKKINDA TALİMATNAME Yürürlükte Değil
Yönetmelik 17.10.2012 HAVZA YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE TAKİBİ YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 04.07.2014 HAZİNE TAŞINMAZLARININ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 19.06.2007 Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 21.04.2004 HAZİNEYE AİT ARAZİ VEYA ARSALARIN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yürürlükte Değil
Yönetmelik 04.05.2016 HUSUSİ ORMANLAR VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLAR YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 28.10.2017 İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 09.05.1985 İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 02.12.2007 İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 17.08.2002 İSKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (MÜLGA) Yürürlükte Değil
Yönetmelik 28.10.1987 İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 11.12.2007 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 28.10.1987 KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 28.10.1987 KADASTRO ÇALIŞMA ALANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 28.10.1987 KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARA GİREBİLECEK GÖREVLİLER HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 28.10.1987 KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİM SEBEBİYLE AYIRMA VE BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 29.11.2006 Kadastro Güncelleme Yönetmeliği Yürürlükte
Yönetmelik 24.11.2006 KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 28.10.1987 KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 20.04.2005 KADASTRO KANUNUN 41. MADDE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 16.03.2005 KALDIRILAN KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Yürürlükte
Yönetmelik 27.03.1998 KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK İSTİHDAM YARATICI VE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR İÇİN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE HAZİNEYE AİT ARAZİ VE ARSALARIN BEDELSİZ DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yürürlükte Değil
Yönetmelik 28.04.1983 KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga) Yürürlükte Değil
Yönetmelik 10.10.2006 KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 23.09.1984 KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 21.07.2006 KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 03.09.2009 KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Yürürlükte
Yönetmelik 21.07.2017 Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 04.05.2018 Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelik 24.11.2006 KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 30.05.2018 Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar İle Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmelik
Yönetmelik 08.02.1990 KESİN İNŞAAT YASAĞI GETİRİLEN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUĞU SİT ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte Değil
Yönetmelik 03.08.1990 KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 18.02.2007 KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 29.09.2007 KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDAKİ KREDİLERİN YENİDEN FİNANSMANINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte Değil
Yönetmelik 31.05.2007 KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte Değil
Yönetmelik 31.05.2007 KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNDE ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ VE YILLIK MALİYET ORANI HESAPLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte Değil
Yönetmelik 28.05.2015 KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 26.02.2016 KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 26.07.2005 KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI GÖSTERİMİ UYGULAMASI DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 23.03.2012 KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 19.07.2012 KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 11.06.2005 KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 10.12.1987 KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK (Mülga) Yürürlükte Değil
Yönetmelik 31.12.1987 KÖY YERLEŞME ALANI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 15.07.1988 KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE DEVLETÇE İNŞA EDİLMİŞ ÖRNEK SANAYİ SİTESİ İŞYERLERİNİN MÜLKİYETLERİNİN DEVREDİLMESİ HAKKINDA 3385 SAYILI KANUN GEREĞİ YAPILACAK UYGULAMALARA DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 15.5.2004 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 03.11.2003 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 20.10.2005 Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 14.06.2006 KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 23.05.2018 Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelik MADEN YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 16.05.2009 MAL MEMURLARININ KAYYIMLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 14.06.2014 MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 31.07.1998 MERA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 05.03.2013 MESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 19.01.2010 MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 09.02.2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 12.12.1986 MİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 13.08.1984 MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 19.03.2008 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARIŞMA VE SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE TEŞVİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 22.08.2009 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yürürlükte Değil
Yönetmelik 18.11.2015 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ Yürürlükte Değil
Yönetmelik 17.01.2008 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ (Mülga) Yürürlükte Değil
Yönetmelik 02.07.2004 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (Mülga) Yürürlükte Değil
Yönetmelik 26.08.2011 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 09.02.2018 Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 5/2/2008 Orman Amenejman Yönetmeliği Yürürlükte
Yönetmelik 05.04.1995 ORMAN ARAZİLERİNİN TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga) Yürürlükte Değil
Yönetmelik 20.11.2012 ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 18.04.2014 ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 30.09.2010 ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga) Yürürlükte Değil
Yönetmelik 15.09.2011 ORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga) Yürürlükte Değil
Yönetmelik ORMAN KANUNUNUN 17-3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 22.03.2007 ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga) Yürürlükte Değil
Yönetmelik 22.02.2018 Otopark Yönetmeliği
Yönetmelik 10.05.2007 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL VE TAŞINMAZ SATIŞI, TRAMPA, KİRAYA VERME, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ Yürürlükte Değil
Yönetmelik 25.04.2002 ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 02.11.1985 PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte Değil
Yönetmelik 02.11.1985 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Yürürlükte Değil
Yönetmelik 03.07.2107 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Yürürlükte
Yönetmelik 02.11.1985 PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 18.09.1976 ROMANYA’DA MİLLİLEŞTİRME TEDBİRLERİ VEYA BUNA BENZER KANUNİ VE İDARİ DİĞER TEDBİRLERDEN ZARAR GÖRMÜŞ TÜRK MAL, HAK VE MENFAATLERİNİN TASFİYESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 27.12.2012 SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYAŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜKABLO VE BENZERİ GERECİN TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 22.05.2010 SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 04.04.2014 SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 29.06.1985 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 06.11.1967 SURİYE UYRUKLU ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERİN HAZİNECE EL KONULAN MALLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 17.10.1966 SURİYE UYRUKLULARIN MALLARININ TESBİTİ VE BU MALLARA EL KONULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 02.05.2013 TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 03.08.2013 TABİAT VARLIKLARI, DOĞAL SİT ALANLARI VE ÖÇK BÖLGELERİNDE KALAN YAPI YASAKLI TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 07.03.2015 TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 16.12.1983 TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENİLEME YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 16.12.1984 TARİHİ VE BEDİİ DEĞERİ OLAN TAŞINMAZ MALLARIN KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 31.12.2014 TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 09.12.2017 Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 25.11.2017 Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetmeliği Yürürlükte
Yönetmelik 13.04.2018 Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 31.07.1985 TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMA ŞEKLİ VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 28.10.1987 TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 05.06.2018 Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
Yönetmelik 12.03.2014 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 28.06.2015 Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 16.08.2008 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 31.12.1993 TURİZM ALAN VE MERKEZLERİNDE YERALAN TERMAL SULARIN KULLANMA HAKKI VE İŞLETİLME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte Değil
Yönetmelik 27.01.1983 TURİZM ALANLARINDA VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yürürlükte Değil
Yönetmelik 22.01.2014 TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 18.03.2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Yürürlükte
Yönetmelik 20.03.2015 ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 27.09.2008 VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 12.11.2008 YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yürürlükte Değil
Yönetmelik 06.10.2010 YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yürürlükte Değil
Yönetmelik 23.06.2017 YAĞMURSUYU TOPLAMA, DEPOLAMA VE DEŞARJ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 02.05.2006 YALOVA TERMAL KAPLICALARININ GERÇEK KİŞİLERE VEYA ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE KİRALANMAK VEYA RESTORE ET-İŞLET-DEVRET USULÜ İLE DEVREDİLMEK SURETİYLE İŞLETİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte
Yönetmelik 05.02.2008 Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelik Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Yönetmelik 26.05.2007 YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA BEDELSİZ İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİNE VE BEDELSİZ KULLANMA İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Yürürlükte Değil
Yönetmelik 01.12.2018 Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 09.10.2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 14.12.2005 YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 03.04.1996 ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Yürürlükte