Kanunlar

Türü Tarihi Sayısı Adı Yürürlükte
Kanun 09.05.1960 7478 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 29.07.1959 7367 HAZİNEDEN BELEDİYELERE DEVREDİLECEK ARAZİ VE ARSALAR HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 15.05.1959 7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Yürürlükte
Kanun 7143 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Kanun 09.05.2018 7141 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kanun 10.09.1957 7044 ASLINDA VAKIF OLAN TARİHİ VE MİMARİ KIYMETİ HAİZ ESKİ ESERLERİN VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 18.6.2017 7034 TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 14.06.1957 7010 MUĞLA, DENİZLİ, BOLU, AYDIN VE SAKARYA VİLAYETLERİ DAHİLİNDE VUKUA GELEN YER SARSINTISINDA ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 31.08.1956 6831 ORMAN KANUNU Yürürlükte
Kanun 31.08.1956 6830 İSTİMLÂK KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 16.07.1956 6785 İMAR KANUNU Yürürlükte
Kanun 09.07.1956 6777 ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDAKİ 3573 SAYILI KANUNUN SAKIZ VE NEVİLERİYLE HARNUPLUKLARA DA TEŞMİLİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 04.07.1956 6771 MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ İSKÂN İHTİYAÇLARI İÇİN SARFİYAT İCRASI VE BU VEKÂLETÇE KULLANILAN GAYRİMENKULLERDEN LÜZUMU KALMIYANLARIN SATILMASINA SALÂHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 9/11/2016 6756 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 08/11/2016 6755 6755 sayılı 668 s. KHK’nın DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 18/10/2016 6749 Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun Yürürlükte
Kanun 22.06.1956 6747 ŞEKER KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 22.06.1956 6746 AYDIN, BALIKESİR, BİLECİK, EDİRNE, ESKİŞEHİR, KIRKLARELİ, KONYA VE DENİZLİ VİLAYETLERİNDE 1955 – 1956 YILINDA TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 20/8/2016 6745 6745 s. YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 17/6/2016 6721 TÜRKİYE MAARİF VAKFI KANUNU Yürürlükte
Kanun 28.02.1956 6683 GERZE YANGININDAN LÜLEBURGAZ VE İNECEDE SU BASKININDAN ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 15.02.1956 6664 TAŞ OCAKLARI MUAMELATININ TEDVİRİ VE VARİDATININ TAHSİLİNİN VİLAYET HUSUSİ İDARELERİNE AİT OLDUĞU HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 20.05.1955 6610 LİCE KASABASINDA KAYALARIN TEHDİDİNE MARUZ MAHALLERİN YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 20.05.1955 6593 ECNEBİ DEVLETLERE ANKARA’DA SEFARETHANE VE KONSOLOSHANE İNŞA ETMEK ÜZERE MECCANEN ARSA TAHSİSİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 18.05.1955 6570 GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 10.09.2014 6552 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 19.06.2014 6546 ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 30.05.2013 6491 TÜRK PETROL KANUNU Yürürlükte
Kanun 24.04.2013 6461 TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 14.03.2013 6446 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Yürürlükte
Kanun 21.02.2013 6428 SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 11.03.1954 6409 TAVAS KAZASININ HEYELANA MARUZ KALE NAHİYESİNİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 06.12.2012 6362 SERMAYE PİYASASI KANUNU Yürürlükte
Kanun 12.11.2012 6360 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 31.10.2012 6358 EXPO 2016 ANTALYA KANUNU Yürürlükte
Kanun 07.03.1954 6326 PETROL KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 16.05.2012 6306 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 19.04.2012 6292 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 27.01.1954 6237 LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 18.01.1954 6224 YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 18.12.1953 6200 DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 29.07.1953 6188 BİNA YAPIMINI TEŞVİK VE İZİNSİZ YAPILAN BİNALAR HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 21.07.1953 6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 15.07.1953 6165 İSTANBUL OPERA BİNASI İNŞAATININ HAZİNECE İKMALİ VE SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 10.7.1953 6132 6132 sayılı AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 17.02.2011 6114 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 13.02.2011 6111 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 28.12.2010 6093 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 01.07.1953 6092 VAKIF ZEYTİNLİK, İNCİRLİK, FINDIKLIK, NARENCİYE VE MEYVALIKLARIN SATIŞ ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 25.06.2010 6001 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 04.06.2009 5903 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ DEVLETİ ARASINDAKİ KARA SINIRI BOYUNCA YAPILACAK MAYIN TEMİZLEME FAALİYETLERİ İLE İHALE İŞLEMLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 29.05.2009 5902 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 29.05.2009 5901 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Yürürlükte
Kanun 20.02.2008 5737 VAKIFLAR KANUNU (5737) Yürürlükte
Kanun 20.02.2008 5736 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 14.12.2007 5724 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 09.11.2007 5710 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Yürürlükte
Kanun 02.11.2007 5706 İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 03.06.2007 5686 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Yürürlükte
Kanun 24.03.1950 5659 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU Yürürlükte
Kanun 05.05.2007 5653 YUNUS EMRE VAKFI KANUNU Yürürlükte
Kanun 08.02.2007 5580 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Yürürlükte
Kanun 26.12.2006 5565 2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 19.09.2006 5543 İSKÂN KANUNU Yürürlükte
Kanun 11.02.1950 5539 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 18.01.1950 5516 BATAKLIKLARIN KURUTULMASI VE BUNDAN ELDE EDİLECEK TOPRAKLAR HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 31.05.2006 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Yürürlükte
Kanun 16.05.2006 5502 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Yürürlükte
Kanun 26.01.2006 5450 KAMU KURUM ve KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 10.06.1949 5441 DEVLET TİYATROSU KURULUŞU HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 27.12.2005 5437 2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 10.11.2005 5429 TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU Yürürlükte
Kanun 03.07.2005 5403 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU Yürürlükte
Kanun 03.07.2005 5393 BELEDİYE KANUNU Yürürlükte
Kanun 18.04.1949 5370 PASAPORT KANUNUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 10.05.2005 5346 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Yürürlükte
Kanun 05.05.2005 5345 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 21.04.2005 5335 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 13.01.2005 5286 KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 06.01.2005 5283 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 27.12.2004 5277 2005 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 13/12/2004 5275 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 24.11.2004 5258 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 17/7/2004 5233 TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 28.06.1948 5228 BİNA YAPILMASINI TEŞVİK KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 14.05.2004 5225 KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU Yürürlükte
Kanun 10.07.2004 5216 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Yürürlükte
Kanun 04.03.2004 5104 KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU Yürürlükte
Kanun 28.01.2004 5084 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 24.12.2003 5027 2004 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 10.12.2003 5018 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yürürlükte
Kanun 04.12.2003 5015 PETROL PİYASASI KANUNU Yürürlükte
Kanun 04.12.2003 5003 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 4969 4969 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 03.07.2003 4916 ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 01.07.2003 4915 KARA AVCILIĞI KANUNU Yürürlükte
Kanun 29.03.2003 4833 2003 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 09.07.1945 4792 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 05.06.2003 4785 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Yürürlükte
Kanun 11.06.1945 4753 ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 28.03.2002 4749 KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 09.01.2002 4737 Endüstri Bölgeleri Kanunu Yürürlükte
Kanun 3.1.2002 4733 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun Yürürlükte
Kanun 12.12.2001 4726 2002 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 22.11.2001 4721 TÜRK MEDENÎ KANUNU Yürürlükte
Kanun 29/6/2001 4708 Yapı Denetimi Hakkında Kanun Yürürlükte
Kanun 29.06.2001 4706 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Yürürlükte
Kanun 26.06.2001 4691 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Yürürlükte
Kanun 18.04.2001 4646 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU Yürürlükte
Kanun 12.04.2001 4645 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 05.04.2001 4636 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 04.04.2001 4634 4634 sayılı Şeker Kanunu Yürürlükte
Kanun 20.02.2001 4628 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 18.07.1944 4626 MEMUR MESKENLERİ İNŞAASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 20.12.2000 4611 2001 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 23.06.2000 4586 PETROLÜN BORU HATLARI İLE TRANSİT GEÇİŞİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 12.04.2000 4562 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU Yürürlükte
Kanun 17.02.2000 4533 GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 28.12.1999 4494 2000 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 08.09.1999 4447 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Yürürlükte
Kanun 29.06.1999 4393 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 25.02.1998 4342 MERA KANUNU Yürürlükte
Kanun 21.01.1998 4325 OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 25.12.1997 4316 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 18.12.1996 4219 1997 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 22.04.1996 4139 1996 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 23.07.1995 4122 MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Yürürlükte
Kanun 16.12.1995 4072 MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUNLARLA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 16.12.1995 4071 3 MART 1340 (1924) TARİHLİ VE 431 SAYILI KANUNLA HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ MALLARDAN BAZILARININ ZİLYEDLERİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 16.12.1995 4070 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 23.12.1994 4061 1995 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 24.11.1994 4046 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 09.06.1994 3998 MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 08.06.1994 3996 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 08.06.1994 3996 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 26.07.1940 3887 MİLLİ MÜDAFAA İHTİYAÇLARI İÇİN YAPILACAK İSTİMLÂKLER HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 02.07.1992 3835 AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE’YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 19.06.1992 3821 16.10.1981 TARİH VE 2533 SAYILI SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Yürürlükte
Kanun 30.04.1992 3796 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Yürürlükte
Kanun 26.06.1939 3653 YALOVA TERMAL KAPLICALARININ İDARESİ VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 16.05.1990 3646 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 16.06.1939 3645 İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İDARELERİ TEŞKİLAT VE TESİSATININ İSTANBUL BELEDİYESİNE DEVRİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 04.04.1990 3621 Kıyı Kanunu Yürürlükte
Kanun 26.01.1939 3573 ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 18.05.1989 3561 MALMEMURLARININ KAYYIM TAYİN EDİLMESİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 28.05.1988 3465 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 02.03.1988 3414 3414 sayılı 775 s. GECEKONDU KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 21.06.1987 3402 KADASTRO KANUNU Yürürlükte
Kanun 05.07.1987 3359 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Yürürlükte
Kanun 05.06.1986 3303 TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİSABINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 29.05.1986 3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Yürürlükte
Kanun 17.12.1937 3287 YALOVA KAPLICALARI İLE KAPLICALAR BÖLGESİNİN İDARESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 08.05.1986 3285 HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU Yürürlükte
Kanun 17.12.1937 3284 BAZI MADEN HURDALARININ DIŞARI ÇIKARILMASININ YASAK EDİLMESİ VE SATIN ALINMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 06.06.1985 3218 SERBEST BÖLGELER KANUNU Yürürlükte
Kanun 04.06.1985 3213 MADEN KANUNU Yürürlükte
Kanun 09.05.1985 3202 KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 03.05.1986 3194 İmar Kanunu Yürürlükte
Kanun 19.02.1985 3154 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 14/2/1985 3152 İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Yürürlükte
Kanun 08.02.1937 3116 Orman Kanunu Yürürlükte Değil
Kanun 04.12.1984 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ İLETİMİ DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 04.12.1984 3091 TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 27.11.1984 3086 KIYI KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 22.12.1984 3083 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU Yürürlükte
Kanun 20.11.1984 3082 KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 11.12.1936 3078 TUZ KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 25.10.1984 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Yürürlükte
Kanun 27.06.1984 3030 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 29.03.1984 2992 2992 sayılı ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 02.03.1984 2985 TOPLU KONUT KANUNU Yürürlükte
Kanun 24.02.1984 2981 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 18.11.1983 2960 BOĞAZİÇİ KANUNU Yürürlükte
Kanun 20.04.1936 2950 VAKIF MALLARIN TAKSİTLE SATILMASI VE KİRAYA VERİLMESİ VE SATIŞ PARALARININ KULLANILMASI VE EMANETEN İDARE EDİLEN MÜLHAK VAKIFLARDAN İDARE VE TAHSİL MASRAFI ALINMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 09.11.1983 2946 KAMU KONUTLARI KANUNU Yürürlükte
Kanun 04.11.1983 2942 Kamulaştırma Kanunu Yürürlükte
Kanun 17.10.1983 2924 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 13.10.1983 2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Yürürlükte
Kanun 08.09.1983 2886 DEVLET İHALE KANUNU Yürürlükte
Kanun 11.08.1983 2876 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU Yürürlükte
Kanun 09.08.1983 2873 MİLLİ PARKLAR KANUNU Yürürlükte
Kanun 21.07.1983 2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU Yürürlükte
Kanun 23.06.1983 2859 TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 22.04.1983 2820 SİYASİ PARTİLER KANUNU Yürürlükte
Kanun 28.03.1983 2809 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 05.06.1935 2762 VAKIFLAR KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 22.12.1934 2644 TAPU KANUNU Yürürlükte
Kanun 12.03.1982 2634 Turizmi Teşvik Kanunu Yürürlükte
Kanun 15.12.1934 2613 KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 2565 ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU Yürürlükte
Kanun 04.11.1981 2547 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU Yürürlükte
Kanun 16.10.1981 2533 SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 14.06.1934 2510 İSKAN KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 09.06.1934 2502 KARS VİLAYETİYLE BAYAZİT, ERZURUM VE ÇORUH VİLAYETLERİNİN BAZI PARÇALARINDA MUHACİR VE SIĞINTILARIN YERLEŞTİRİLMESİ VE YERLİ ÇİFTÇİLERİN TOPRAKLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 28.07.1981 2499 SERMAYE PİYASASI KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 02.06.1934 2490 ARTIRMA EKSİLTME VE İHALE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 30.05.1985 2312 SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VE HİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDEN ÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURT DIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VE EĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONEL HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 12.06.1933 2308 ŞİRKETLERİN MÜRURU ZAMANA UĞRAYAN KUPON TAHVİLAT VE HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN HAZİNEYE İNTİKALİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 23.09.1980 2302 ATATÜRKÜN DOĞUMUNUN 100 ÜNCÜ YILININ KUTLANMASI VE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KURULMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 10.06.1933 2290 BELEDİYE YAPI VE YOLLAR KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 19.06.1979 2252 KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KANUNU Yürürlükte
Kanun 15.03.1977 2082 İSTANBUL KAYSERİ BURSA KAPALI ÇARŞILARININ ONARIMI VE İMARI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 19.06.1976 2015 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 167 DÖNÜM 500 METREKARELİK KISMININ ANKARA BELEDİYESİNE SATILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 26.12.1931 1905 MENKUL VE GAYRİMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN İNTİFA HAKLARININ VE DAİMİ VERGİLERİN MEKTUMLARINI HABER VERENLERE VERİLECEK İKRAMİYE HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 25.06.1973 1757 TOPRAK VE TARIM REFORMU KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 14.06.1973 1739 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU Yürürlükte
Kanun 25.04.1973 1710 ESKİ ESERLER KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 19.07.1972 1617 TOPRAK VE TARIM REFORMU ÖNTEDBİRLER KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 03.04.1930 1580 BELEDİYE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 07.02.1972 1516 İSTANBUL BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE ÇEVRE YOLU PROJESİ SAHASINDAKİ GECEKONDULARIN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 02.06.1929 1515 TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 22.03.1971 1380 SU ÜRÜNLERİ KANUNU Yürürlükte
Kanun 24.05.1928 1341 EMVALİ GAYRİMENKULLERİNİ BULGARİSTANDA TERKETMİŞ OLANLARA VERİLECEK EMVAL HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 29.07.1970 1319 EMLAK VERGİSİ KANUNU Yürürlükte
Kanun 14.07.1970 1309 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 01.04.1928 1217 MÜBADELEYE GAYRİ TABİ AHALİYE VERİLECEK EMVALİ GAYRİMENKULE HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 29.04.1969 1164 ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 28.05.1927 1062 HUDUTLARI DAHİLİNDE TEBAAMIZIN EMLAKİNE VAZİYET EDEN DEVLETLERİN TÜRKİYE’DEKİ TEBAALARI EMLAKİNE KARŞI MUKABELEİ BİLMİSİL TEDABİRİ İTTİHAZI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 26.05.1927 1050 MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 10.06.1926 927 SICAK VE SOĞUK MADEN SULARININ İSTİSMARI İLE KAPLICALAR TESİSATI HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 29.05.1926 864 KANUNU MEDENİNİN SURETİ MER’İYET VE ŞEKLİ TATBİKİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 28.04.1926 831 SULAR HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 22.04.1926 818 BORÇLAR KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 19.04.1926 810 HAKKI KARAR VE SENETSİZ TASARRUFAT VE TASHİHİ KAYIT MUAMELATININ SURETİ İCRASINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 20.07.1966 775 GECEKONDU KANUNU Yürürlükte
Kanun 28.06.1966 766 TAPULAMA KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 22.02.1926 748 EMVALI MİLLİYE VE METRUKEDEN VEYA MAZBUT VAKIFLARDAN, BAZI MÜESSESAT İLE BELEDİYELERE SATILABİLECEK ARAZİ VE ARSALAR HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 17.02.1926 743 TÜRK MEDENİ KANUNU (EŞYA HUKUKU) Yürürlükte Değil
Kanun 02.12.1925 682 HER NEVİ FİDAN VE TOHUMLARIN MECCANEN TEVZİ VE DEVLET UHDESİNDE BULUNAN ARAZİNİN FİDANLIK İHDASI İÇİN ZİRAAT VEKÂLETİNE VE İDAREİ HUSUSİYELERE BİLABEDEL TEFFİZİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 23.06.1965 634 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Yürürlükte
Kanun 22.06.1965 633 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 08.06.1965 625 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 14.04.1924 618 LİMANLAR KANUNU Yürürlükte
Kanun 08.04.1965 580 MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KURULUŞ KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 22.04.1924 504 TÜRKİYE’DE MEVCUT BİLÛMUM ORMANLARIN FENNİ USULÜ İDARE VE İŞLETİLMELERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 2/7/1964 0492 Harçlar Kanunu Yürürlükte
Kanun 1/7/1964 488 Damga Vergisi Kanunu Yürürlükte
Kanun 16.04.1924 488 MÜBADELEYE TABİ AHALİYE VERİLECEK EMVALİ GAYRİMENKULE HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 15.04.1924 484 DEVLET ORMANLARINDAN KÖYLÜLERİN İNTİFA HAKKI KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 10.04.1924 474 ARTVİN, ARDAHAN, KARS VİLAYETLERİYLE KULP VE İĞDIR KAZALARI VE HOPA KAZASININ KEMALPAŞA NAHİYESİNDEKİ ARAZİDE HAKKI TASARRUFA AİT KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 18.03.1924 442 KÖY KANUNU Yürürlükte
Kanun 12.04.1924 441 HÜKÜMET YEDİNDE SAHİPSİZ OLARAK MEVCUT BULUNAN EMLÂKİN EMVAL VE EMLÂKİ DÜŞMAN, USAT VE HASBELLÜZUM HÜKÜMET TARAFINDAN TAHRİP EDİLMİŞ OLANLARA NİSBET DAHİLİNDE TEVZİİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 03.03.1924 431 HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDANI OSMANİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE ÇIKARILMASINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 07.11.1923 368 MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 16.08.1961 351 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU Yürürlükte
Kanun 15.04.1922 333 333 sayılı Ahar Mahallere Nakledilen Eşhasın Emval ve Düyun ve Matlubatı Metrukesi Hakkındaki 17 Zilkade 1333 ve 13 Eylül 1331 Tarihli Kanunu Muvakkatin Bazı Mevaddı İle 20 Nisan 1338 Tarihli Emvali Metruke Kanununu Muaddil Kanun Yürürlükte
Kanun 11.07.1963 269 0269 sayılı TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 20.04.1922 224 0224 sayılı MEMALİKİ MÜSTAHLASADAN FİRAR VEYA GAYBUBET EDEN AHALİNİN EMVALİ MENKULE VE GAYRİMENKULELERİNİN İDARESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 05.01.1961 224 0224 sayılı SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 05.01.1961 222 0222 sayılı İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU Yürürlükte
Kanun 05.01.1961 221 0221 sayılı AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 04.01.1961 211 0221 sayılı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU Yürürlükte
Kanun 28.12.1960 189 0189 sayılı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSKAN İHTİYAÇLARI İÇİN SARFİYAT İCRASI VE BU BAKANLIKÇA KULLANILAN GAYRİMENKULLERİN LÜZUMU KALMIYANLARIN SATILMASINA SELAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 14.01.1922 180 0180 sayılı MUT KAZASININ KALE MAHALLESİNDE VÂKİ MAAMÜŞTEMİLÂT BİR KITA HAMAM ARSASININ MUT KAZASI BELEDİYESİNE TERKİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanun 26.12.1960 178 0178 sayılı ASKERİ GARNİZONLARIN İÇME VE KULLANMA SULARININ TEMİNİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 16.12.1960 167 0167 sayılı YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanun 03.01.1963 141 0141 sayılı BURSA MERKEZ İLÇESİNDEKİ GEDİK VE ZEMİNLERİN TASFİYESİNE DAİR KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 18.11.1960 132 0132 sayılı TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNU Yürürlükte
Kanun 16.05.1337 124 0124 sayılı TOKAD’DA EMLÂKİ EMİRİYEDEN METRUK KALHANENİN BEDELİ MUKADDER MUKABİLİNDE MAHALLÎ BELEDİYESİNE TERKİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 19.10.1960 0105 0105 sayılı 2510 SAYILI İSKAN KANUNUNA EK KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 07.03.1921 0092 0092 sayılı SİNOB’DA TERSANE NAMİYLE MEVCUT MAHALLİN MAHALÎÎ BELEDİYESİNE TERKİNE DAİR KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 18.10.1962 0081 0081 sayılı 19 EKİM 1960 TARİHLİ VE 105 SAYILI KANUNUN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 21.03.1921 0046 0046 sayılı HAZİNEİ HASSAYA AİT BULUNAN EMLAK VE ARAZİ MUAMELATI TASARRUFİYESİNE DAİR KANUN Yürürlükte Değil
Kanun 07.03.1337 0039 0039 sayılı BALTALIK KANUNU Yürürlükte Değil
Kanun 07.07.1858 0000 sayılı KANUNNAME-İ ARAZİ Yürürlükte
Kanun 10.06.1326 0000 sayılı MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDA KANUN Yürürlükte Değil