Bakanlar Kurulu Kararları

Türü Tarihi Sayısı Adı Yürürlükte
Bakanlar Kurulu Kararı 2018-558 Cumhurbaşkanı Kararı 2018-538 (İmar Barışında Süre Uzatımı)
Bakanlar Kurulu Kararı 22.09.2017 2017-10842 2017-10842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (2-B Başvurularında Süre Uzatımı)
Bakanlar Kurulu Kararı 06.03.2017 2017-9967 2017-9967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (2-B Süre Uzatımı) Yürürlükte Değil
Bakanlar Kurulu Kararı 25.01.2016 2016-8509 2016-8509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Orman, 2/B veya Kıyı Olduğu Gerekçesiyle Tapuların İptal Edilen veya İmar Planında Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazlarla İlgili Olarak Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiği İddiasıyla Açılan Davaların 6384 s.Kanun Kapsamına Alınmasına İlişkin BKK) Yürürlükte
Bakanlar Kurulu Kararı 20.12.2016 2016-9641 BKK-2016-9641 (Emlak Vergi Değerlerinin, Bazı Tapu Harçlarının ve Damga Vergilerinin Artış Oranları Hakkında) Yürürlükte
Bakanlar Kurulu Kararı 11.02.2013 2013-4401 2013-4401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (6292 sayılı Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere fazla çalışma ücreti ödenmesi) Yürürlükte
Bakanlar Kurulu Kararı 04.11.2013 2013-5571 2013-5571 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (6292 s. Kanunun 6. maddesindeki başvuru süresinin uzatılması) Yürürlükte
Bakanlar Kurulu Kararı 08.10.2012 2012/3803 2012-3803 (6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR) Yürürlükte
Bakanlar Kurulu Kararı 22.10.2012 2012-3846 2012-3846 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (6292 s. Kanunun 6. maddesindeki başvuru süresinin uzatılması) Yürürlükte
Bakanlar Kurulu Kararı 28.12.2012 2012-4146 2012-4146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (6292 s. Kanunun 6. maddesindeki başvuru süresinin uzatılması) Yürürlükte
Bakanlar Kurulu Kararı 14.06.2005 2005-9053 2005-9053 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (4070 sayılı Kanun başvuru süresinin 19.07.2005 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılması) Yürürlükte Değil
Bakanlar Kurulu Kararı 21.03.1996 1996-7914 1996/7914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesinde öngörülen başvuru süresinin 19/3/1996 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süreyle uzatılması) Yürürlükte Değil
Bakanlar Kurulu Kararı 709 Cumhurbaşkanı Kararı (no 709) (Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun teşkili)
Bakanlar Kurulu Kararı 257 257 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 31/12/2018 Tarihine Kadar Uzatılması)
Bakanlar Kurulu Kararı 28/2/1983 83/6122 83/6122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında Karar) Yürürlükte
Bakanlar Kurulu Kararı 29.02.1968 6-9636 6/9636 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Deniz, göl ve nehir kıyıları ile tarihî ve turistik bölgelerde bulunan Hazine taşınmazlarının 775 s.Kanun kapsamında belediyelere devredilememesi) Yürürlükte