Anayasa Mahkemesi Kararları

Türü Tarihi Sayısı Adı Yürürlükte
Anayasa Mahkemesi Kararları 13.02.2019 2019-05 Anayasa Mahkemesi K: 2019-05 (Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 12. maddesinde yer alan “icra takipleri” ibaresinin iptali)
Anayasa Mahkemesi Kararları 2019/22 Anayasa Mahkemesinin K: 2019/22 Sayılı Kararı (2942 sayılı Kanun 11. maddesindeki “Bu fıkrada belirtilen unsurlara göre tespit edilen arazi bedelinin yarısını geçmemek ve” ibaresinin iptali)
Anayasa Mahkemesi Kararları 28.3.2018 2018_34 Anayasa Mahkemesi Kararı K:2018-34 (Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 11. Maddesinin İptali)
Anayasa Mahkemesi Kararları 18.01.2018 2018_5 Anayasa Mahkemesi Kararı K:2018/5 (4706 sayılı Kanun’un 7/B Maddesinin 1. Fıkrasının Son Cümlesinde Yer Alan “Bedelsiz” İfadesinin İptali) Yürürlükte
Anayasa Mahkemesi Kararları 2018/117 Anayasa Mahkemesi, K: 2018/117 (yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır hükmünün Anayasaya aykırı olup olmadığı)
Anayasa Mahkemesi Kararları 2018-111 Anayasa Mahkemesinin K: 2018/11 sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesi Kararları 3.7.2014 2014_121 Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2014-121 (4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesinin 11. fıkrasının iptali) Yürürlükte
Anayasa Mahkemesi Kararları 12.1.2012 2012_3 Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2012-3 (2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 21. maddesinin, Anayasa’nın 2. ve 35. maddelerine aykırı olmadığı) Yürürlükte
Anayasa Mahkemesi Kararları 20.1.2011 2011_23 Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2011-23 (4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 7. maddesinin, 3.7.2003 günlü, 4916 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının ‘İfraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olmaksızın” bölümünün iptali) Yürürlükte
Anayasa Mahkemesi Kararları 2005_14 Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2005-14 (4916 sayılı Kanunla, 4706 sayılı Kanuna Eklenen Geçici 5. Maddenin ve 2644 sayılı Kanun’un 35. Maddesinin Anayasaya Aykırılığı)
Anayasa Mahkemesi Kararları 23.1.2002 2002_21 Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2002-21 (4706 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 3. maddesinin Anayasa’nın 170. maddesine aykırılığı) Yürürlükte Değil