Milli Emlak Genelgesi

Türü Tarihi Sayısı Adı Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 2016/01 2016-01 sayılı Genelge (Kapatılan Kurum ve Kuruluşlar Hakkında Yapılacak İş ve İşlemler) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 01.01.2015 2015_01 2015-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin Son Fıkrası Gereğince Hazine’ye İntikal Eden Yapıların Tazmini) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 01.01.2015 2015_02 2015-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İrtifak Haklarında Hasılat Payları) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 2014 2014-01 2014-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Değerleme İşlemleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 09.03.2012 2012-01 2012-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Köy Yerleşim Alanında Kalan Taşınmazların Devri) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 17.02.2011 2011-02 2011-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ahşap İskeleler) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 22.03.2011 2011-03 2011-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi)
Milli Emlak Genelgeleri 10.08.2011 2011-05 2011-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Mülkiyeti kamuya geçirilen canlı hayvan ve ürünlerinin tasfiyesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 2011 2011-06 2011-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Onarım İşlemleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 02.12.2011 2011_07 2011-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 18.03.2010 2010-01 2010-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ormanların ve Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastrosu) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 04.06.2010 2010-02 2010-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Tahsis İşlemlerinde düzenlenmesi gereken form) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 13.07.2010 2010-03 2010-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Uygulaması) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 16.07.2010 2010-04 2010-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (zale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) satışlarda alınacak KDV ve tellaliye ücreti (tellallık harcı)) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 21.07.2010 2010-05 2010-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Organik Tarım Kiralama) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 13.09.2010 2010-06 2010-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Süreci) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 05.10.2010 2010-07 2010-07 SAYILI MİLLİ EMLAK GENELGESİ (2/B İşlemleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 13.03.2009 2009-02 2009-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 27.03.2009 2009-03 2009-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Taksitli Satış Sözleşmelerinde üst üste iki taksitin ödenmemesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 02.04.2009 2009-04 2009-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (3402/geçici 8. md. Tespit Harici Bırakılan Alanların Kadastrosu) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 01.02.2008 2008_02 2008-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2008 Yılı Satış İhalelerinde Milli Emlak Dairesi Başkanının ve Defterdarın Satış Onay yetkisi) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 11.02.2008 2008_03 2008-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarının Satış İhalelerinin İşgalcisine ve Hissedarına da Bildirilmesi Gerekliliği) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 18.02.2008 2008_04 2008-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazları Satış İhalelerinde Oluşan Yüksek Bedellerin Sonraki İhalede Dikkate Alınıp Alınmayacağı) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 10.02.2008 2008_05 2008-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hükümet Konaklarının, Hizmet Binalarının ve Kamu Konutlarının Onarımında Ödenek Talepleri) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genelgeleri 28.02.2008 2008_06 2008-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kamu Konutlarıyla İlgili Her Türlü İşlemde Şeffaflık, Tarafsızlık, Etik Kurallara ve Mevzuata Uygunluk İlkelerine Göre Hareket Edilmesi Gerektiği) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 07.04.2008 2008_07 2008-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Köy Yerleşim Planında Kalan ve Köy Kanunu’na Göre Devredilecek Taşınmazların Öncelikle Hazine Adına Tescil Edilmesi, Hak Sahipliğinin Defterdarlıklar Tarafından İncelenmesi, Sonrasında Devir Yapılması) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genelgeleri 14.04.2008 2008_08 2008-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 s. Kanun’un 5/son Maddesine Göre Hazine’ye İntikal Eden İlave Katların, Belediyelere Devredilip Devredilemeyeceği) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 09.05.2008 2008_09 2008-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yatırımlarında Planlama ve İnşaat Süreci) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genelgeleri 02.07.2008 2008_11 2008-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Hazine Taşınmazlarında Planlama İşleri Konusunda MSB İle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Arasında Düzenlenen Protokol) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 31.10.2008 2008_12 2008-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarında Satış, Kira Vb. İşlemlerde Orman İşletmeden Görüş Sorulurken Dikkat Edilecek Hususlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 26.11.2008 2008_13 2008-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancıların ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiyede Taşınmaz Edinmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 15.12.2008 2008_14 2008-14 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiyede Taşınmaz Edinmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 00.00.2007 2007_04 2007-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (MEOP İle İlgili Dikkate Edilecek Bazı Hususlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 11.05.2007 2007_06 2007-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapılarında Planlama ve İnşaat Süreci) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genelgeleri 18.05.2007 2007_07 2007-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (7269 s.Kanun’a Göre Yer Seçim Komisyonunun Oluşumu, Yerleşim Yerlerinin Tespiti, Temini, Planlanması ve Şahıslara Devir ve Temliki) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 06.06.2007 2007_08 2007-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarının 4706 s. Kanun’un 5. Maddesine Göre Belediyelere Devirde Komisyonun Teşkili) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 22.06.2007 2007_09 2007-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Sit Sertifikaları) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genelgeleri 26.06.2007 2007_10 2007-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4916 s. Kanun’un Geçici 2. Md-İrtifak Hakkı Sözleşmesine Aykırı Durumlarda Yapılacak İşlemler) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 05.07.2007 2007_12 2007-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2007 Yılı Satış İhalelerinde Milli Emlak Dairesi Başkanının ve Defterdarın Satış Onay Yetkisi) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genelgeleri 29.08.2007 2007_13 2007-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarında Tahsis İşlemleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 14.02.2006 2006_02 2006-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhaleden yasaklama) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genelgeleri 06.03.2006 2006_03 2006-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ormanların kadastrosu ve tescili) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genelgeleri 13.03.2006 2006_04 2006-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Trampa Yoluyla Edinilen Taşınmazların Bilgilerinin GİB’e İletilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 18.05.2006 2006_07 2006-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Milli Emlak İşlemlerinde Döner Sermaye Ücreti) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 03.07.2006 2006_08 2006-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Birlikte İhaleye Çıkarılabilecek Taşınmazlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 2006_09 2006-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre taşınmaz devri) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genelgeleri 07.07.2006 2006_10 2006-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarındaki Vakıf Şerhlerinin Kaldırılması) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 17.08.2006 2006_12 2006-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (5018 sayılı Kanuna göre Hazine adına yapılacak tesciller) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 01.01.2010 2002_10 2002-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Meraların Tahsisi, Tahsis Amacının Değiştirilmesi, Meralardan Ecrimisil) Yürürlükte