Milli Emlak Genel Yazısı

Türü Tarihi Sayısı Adı Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 03.01.2017 2017_00342 2017-00342 sayılı Genel Yazı (6111 sayılı Kanun’un Uygulanması Açısından Mücbir Sebep Durumları) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 15.02.2017 2017_04901 2017-04901 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile ÖÇK Bölgelerindeki DHTA Yerlerin Kiraya Verilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 23.03.2017 2017_08775 2017-08775 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B ve Tarım Arazilerinde Bedel Takdiri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 18.04.2017 2017_11683 2017-11683 sayılı Genel Yazı (Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Durumlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 19.04.2017 2017_11699 2017-11699 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satışlarında Dikkat Edilecek Bazı Hususlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 15.05.2017 2017_14376 2017-14376 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında Kira ve İrtifak Bedellerinin Takibinin Sağlanması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 23.05.2017 2017_15017 2017-15017 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında İşgalin Önlenmesi Hakkında) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 19.06.2017 2017_18336 2017-18336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Enerji Kamulaştırmalarında Yetki Devri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 13.07.2017 2017_20842 2017-20842 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsisli Taşınmazların Kayıt İşlemleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 21.07.2017 2017_21417 2017-21417 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sayılı Kanun 4/c ve 4/g Satışları) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 28/07/2017 2017_22577 2017-22577 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektronik veri girişleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 18.08.2017 2017_24500 2017-24500 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sayılı Kanun’un 7. maddesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 05.01.2016 2016_00166 2016-00166 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2016 Ödenek Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 07.01.2016 2016_00495 2016-00495 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Değerleme İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Değerleme Rapor Formatı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.01.2016 2016_01187 2016-01187 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Trampa ve Vergi Borcuna Mahsuben Taşınmaz Satın Alımlarında Muhasebe İşlemleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 10.02.2016 2016_03822 2016-03822 sayılı Genel Yazı (Turizm Yatırımları 2016 Yılı Birim Maliyetler Listesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 19.02.2016 2016_04948 2016-04948 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bedel Tespit İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 19.02.2016 2016_04953 2016-04953 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 04.03.2016 2016_06334 2016-06334 sayılı Genel Yazı (Doğal Sit, ÖÇK Alanlarındaki Ecrimisil Dosyalarının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine İletilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 04.05.2016 2016_12631 2016-12631 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin 6292 s. Kanun Kapsamında Satışıyla İlgili Açıklamalar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 18.05.2016 2016_14327 2016-14327 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Adalet Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Kiraya Verilmesi Hakkında Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Arasındaki Protokol Değişikliği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 06.08.2016 2016_22124 2016-22124 sayılı Genel Yazı (Yurt Dışı İdari Tebligat) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 09.09.2016 2016_25425 2016-25425 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satışlarında Süre Uzatımının Nasıl Uygulanacağı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 20.12.2016 2016_35703 2016-35703 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satış İşlemleri İçin bakanlıktan İzin Alınması)
Milli Emlak Genel Yazıları 23.12.2016 2016_36057 2016-36057 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Emanet Hesaplarındaki Bakiyelerin Akıbetinin Araştırılması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 07/01/2015 2015_00247 2015-00247 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhalelerin komşu parsel maliklerine ve muhtarlıklara tebliği)) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 09.01.2015 2015_00470 2015-00470 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yapım ve Onarım Ödenek Talepleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 12/01/2015 2015_00670 2015-00670 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Dershanelerin Dönüşümü) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 20/01/2015 2015_01336 2015-01336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Kira Bedelleri Cetveli) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 20/01/2015 2015_01352 2015-01352 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Türk Telekom Kullanımındaki Taşınmazlardan Ecrimisil) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 29/01/2015 2015_02028 2015-02028 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İşgalli Tarım Arazilerinin Pazarlıkla Kiraya Verilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 02/02/2015 2015_02166 2015-02166 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Haritaları Kullanacak Personelin Bildirilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 02/02/2015 2015_02167 2015-02167 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Haritaları Kullanacak Personelin Bildirilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 03.02.2015 2015_02308 2015-02308 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Turizm İrtifakları 2015 Yılı Birim Maliyetler Listesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 05/02/2015 2015_02587 2015-02587 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Derneklerden Hazineye İntikal Eden Mallar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 25/02/2015 2015_04438 2015-04438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Av Tüfekleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 13.03.2015 2015_06170 2015-06170 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 31.03.2015 2015_07589 2015-07589 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Alanında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazlarıyla Trampası) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 01.04.2015 2015_07744 2015-07744 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-4/C Maddesine Göre Hissedara Satış) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 20/04/2015 2015_09599 2015-09599 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (3402 sayılı Kanun’un 22 ve Geçici 8. Maddesi Gereğince Hazine Adına Yapılacak Tesciller) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 11.05.2015 2015_11815 2015-11815 sayılı Genel Yazı (Tarihi Sit Kentsel Etkileşim Geçiş Alanında Kalan Taşınmazlarda Kültür Bakanlığından Görüş) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 21.05.2015 2015_12713 2015-12713 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5366 sayılı Kanun’a Göre Devredilen Taşınmazların Değerlendirilmesinden Hazine’ye Ödenmesi Gereken Paylar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 26.05.2015 2015_13122 2015-13122 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmazların Üçüncü Kişilere Kiraya Verilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 02.06.2015 2015_13808 2015-13808 sayılı Genel Yazı (Satış İşlemlerinde İlan) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 08.07.2015 2015_17648 2015-17648 sayılı Genel Yazı (Satış Bedellerinin MEOP Üzerinden Bakanlıkça Kontrol Edilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 06/10/2015 2015_24347 2015-24347 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Taşınmazlarının Değerlendirilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 13.10.2015 2015_25068 2015-25068 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tütün ve alkollü içkilerin imhası) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 23.10.2015 2015_26445 2015-26445 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında Kira İşleminde Ek Kesin Teminat Alınamayacağı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 13.01.2014 2014_01152 2014-01152 sayılı Genel Yazı (MB İle Diyanet İşleri Başkanlığı Arasındaki Kira Protokolünün İptali) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.01.2014 2014_01325 2014-01325 sayılı Genel Yazı (Afet Riskli Alanlardaki Hazine Taşınmazlarının Kat Karşılığı Usulüyle Değerlendirilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 20.01.2014 2014_01890 2014-01890 sayılı Genel Yazı (4706/4/c Kapsamında Hissedarlara Doğrudan Satış) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 24.01.2014 2014_02563 2014-02563 sayılı Genel Yazı (MEOP Tespit Modülü) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 27.01.2014 2014_02792 2014-02792 sayılı Genel Yazı (Arsa/kat karşılığı inşaat işlemleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 31.01.2014 2014_03437 2014-03437 sayılı Genel Yazı (İmar Planı Olmayan Balıkçı Barınaklarının Kiraya Verilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 31.01.2014 2014_03482 2014-03482 sayılı Genel Yazı (2634 Kapsamındaki İrtifak Hakları 2014 Yılı Birim Maliyetleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 13.02.2014 2014_04691 2014-04691 ayılı Genel Yazı (Vakıf, Dernek, Kooperatif ve Kamu İdarelerinin Kira Sözleşmelerinin Feshinden Önce Bakanlıktan İzin Alınması Gerektiği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 21.02.2014 2014_05658 2014-05658 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (yol, park, yeşil alan veya resmi kurum alanında kalan 2/B vasıflı taşınmazların satışı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.04.2014 2014_11392 2014-11392 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292-12. Madde Tarım Arazilerinin Değerlemesinde Dikkat Edilecek Hususlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 16.04.2014 2014_11770 2014-11770 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalarda Başvuru Bedeli) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 24.04.2014 2014_12426 2014-12426 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satışlarında Akdi Halefiyet) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 05.05.2014 2014_13415 2014-13415 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Siyasi Parti Tasfiye İncelemelerinde Vergi Müfettişi Görevlendirilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 08.05.2014 2014_13715 2014-13715 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.05.2014 2014_28886 2014-14261 sayılı Genel Yazı (Satış işlemleri açısından, belediye ve mücavir alan sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınacak tarih) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.05.2014 2014_14281 2014-14281 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye Devirlerin 2012/15 Sayılı Genelgeden Muaf Olması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 15.05.2014 2014_14455 2014-14455 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6360 Tüzel Kişiliği Kaldırılan İllerde 222 Gereğince Tahsis Edilen Taşınmazların Durumu) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 04.06.2014 2014_16884 2014-16884 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Büyükşehirlerde 4706/4/d Kapsamında Satış Yapılamayacağı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 05.06.2014 2014_17077 2014-17077 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Jandarma ve MSB’ye Tahsisli Taşınmazların Kira İşlemlerinde Yetki) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 13.06.2014 2014_18378 2014-18378 sayılı Genel Yazı (Taşınmaz Değerlerinin MEOP’a Girilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 24.06.2014 2014_19294 2014-19294 sayılı Genel Yazı (Ecrimisil İhbarnamelerinin Bazı Şirketlerin Genel Müdürlüklerine de Gönderilmesi Gerekliliği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 01.07.2014 2014_20245 2014-20245 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu İdarelerine Yapılacak Tahsislerde Dikkat Edilecek Hususlar ve Bakanlığa Gönderilecek Bilgiler) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 05.08.2014 2014_22269 2014-22269 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6360 s.Kanunla Tüzel Kişiliği Kaldırılan İdareler Lehine Verilen İrtifak Haklarının Durumu) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 11.08.2014 2014_22424 2014-22424 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye devir 2012-15 s.Başbakanlık Genelgesi İstisna) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 12/08/2014 2014_31877 2014-31877 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012-15 sayılı Başbakanlık Genelgesi İstisnaları) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 20/08/2014 2014_32459 2014-32459 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamulaştırma Amacında Kullanılmayan Taşınmazların İadesinin Hangi Kurum Tarafından Yapılacağı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 26/08/2014 2014_32846 2014-32846 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Yatırım Teşvikte Şirketlerin Mali Durumuna İlişkin Olarak Bakanlığa Gönderilecek Belgeler) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 16.09.2014 2014_34871 2014-34871 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taş. İdaresi Hakkında Yönetmelikte 11.09.2014 Tarihli Değişiklikler)) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.10.2014 2014_36917 2014-36917 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satışı Mümkün Olmayan 2/B Taşınmazlarında Başvuru Bedellerinin İade Edilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 24.10.2014 2014_38018 2014-38018 sayılı Genel Yazı (Yenilenebilir enerji üretimi amaçlı irtifak hakkı taleplerinin, ikinci bir talimata kadar kabul edilmemesi ) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genel Yazıları 27.11.2014 2014_41118 2014-41118 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bedel tespit ve takdir işlemleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 27.11.2014 2014_41120 2014-41120 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ATM, Baz İstasyonu, Reklam Panosu Kiralamalarında Bedel Tespitinde Zeminin Rayiç Bedeli Dışında Dikkate Alınacak Hususlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 17.12.2014 2014_42886 2014-42886 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Taşınmazlarından AİHM Nezdinde Tazminat Ödenenler) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 23/12/2014 2014_43592 2014-43592 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 Tarım Arazilerinin Satışı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 11.01.2013 2013_00807 2013-00807 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2013 Ağaçlandırma Kira Bedelleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 18.01.2013 2013_02009 2013-02009 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Alanlarında Yapılacak Protokollerle İlgili Danıştay Kararı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 01.02.2013 2013_03987 2013-03987 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Başbakanlıktan İzin Yazılarında Dikkat Edilecek Hususlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 15.02.2013 2013_05701 2013-05701 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (BOTAŞ’a İrtifak Hakkı Tesisinin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 20.02.2013 2013_06315 2013-06315 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakları 2012/15 sayılı Genelge) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 21.02.2013 2013_06503 2013-06503 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bazı İşlemlerin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 05.03.2013 2013_08099 2013-08099 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Okul Aile Birliklerine Yapılacak Kiralamalar İçin Başbakanlıktan İzin Alınmasına Gerek Olmadığı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 06.03.2013 2013_08771 2013-08771 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Karayolları Genel Müdürlüğüne Yapılacak Devir Tahsis Trampa İşlemlerinin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 22.04.2013 2013_15735 2013-15735 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira İşlemlerinde Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Bazı Durumlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 09.05.2013 2013_18597 2013-18597 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (1164 s. Kanun Kapsamında Devredilen Taşınmazlardaki Şerhlerin Kaldırılması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 28.05.2013 2013_21278 2013-21278 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhaleden Yasaklama Amacıyla Yazılacak Yazılarda Dikkate Edilmesi Gerekenler) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 29.05.2013 2013_21429 2013-21429 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Genel Bütçe Dışındaki Kurumlar Yapılan Tahsislerde Ticari Amaçlı Yerlerin İdaresi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 04.06.2013 2013_22328 2013-22328 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun 12. Madde Kapsamında Tarım Arazilerinin Satışı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 12.07.2013 2013_28094 2013-28094 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığı Tarafından Kullanılan Taşınırların Tasfiyesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 20.09.2013 2013_36331 2013-36331 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Bu Bakanlık Tarafından Kiraya Verilmesine İlişkin Protokol) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 08.10.13 2013_38570 2013-38570 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 s. Kanun Tarım Arazilerinin Satışı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 09.10.2013 2013_38743 2013-38743 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Adalet Bakanlığına Tahsisli Yerlerin Ceza İnfaz Kurumları Tarafından Kiraya Verilmesine İlişkin Protokol) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 22.10.2013 2013_39592 2013-39592 sayılı Genel Yazı (Satış, Kira, Tahsis, İrtifak Gibi Milli Emlak İşlemlerinde Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Durumlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 22.10.2013 2013_39692 2013-39629 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 23.10.2013 2013_39747 2013-39747 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mobil haberleşme mecra irtifaklarında Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi Üst Sınırının Dikkate Alınması Gerektiği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 11.11.13 2013_41620 2013-41620 sayılı Genel Yazı (6306 s. Kanun Kapsamında Hak Sahiplerine Verilecek Taşınmazların Tapu Sicilinde Ferağında Yetki) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 19.11.2013 2013_42669 2013-42669 sayılı Genel Yazı (6292 sayılı Kanun Kapsamında Tarım Arazilerinin Satışı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 20.11.2013 2013_42937 2013-42937 sayılı Genel Yazı (272 s. Tebliğin Yayımı Tarihinde İşgalli Olan ve Başvuru Yapılan Taşınmazların Pazarlık Usulüyle Şagiline Kiraya Verilebilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 31.12.2013 2013_48194 2013-48194 sayılı Genel Yazı (Genel Bütçe Dışındaki Kurululşara Yapılan Tahsislerde Tahsis Şartları) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 03.01.2012 2012_00147 2012-00147 sayılı Genel Yazı (Bedel tespit ve ihale komisyonlarının oluşumu) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 01.02.2012 2012_03182 2012-03182 sayılı Genel Yazı (İrtifak haklarında süre) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 16.02.2012 2012_04780 2012-04780 sayılı Genel Yazı (Üniversitelere tahsisli taşınmazlardaki ticari alanların kiraya verilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 06.03.2012 2012_06632 2012-06632 sayılı Genel Yazı (2634, 2863, 2873 s.Kanunlar kapsamında kalan tahsissiz yerlerin MB tarafından kiraya verilmesi gerektiği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 05.04.2012 2012_09909 2012-09909 sayılı Genel Yazı (Kıyı Protokolleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 10.04.2012 2012_10632 2012-10632 sayılı Genel Yazı (1/2/2012 tarihinden önce onaylanan irtifak haklarında süre) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 26.04.2012 2012_12057 2012-12057 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Kullanıcı Listeleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 07.05.2012 2012_12590 2012-12590 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Afişlerinin İlanı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 08.06.2012 2012_16267 2012-16267 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 s. Kanun Kapsamında Kalan Taşınmazlarda Satış, Kira vb. İşlem Yapılamayacağı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 29.06.2012 2012_18218 2012-18218 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelge Kapsamında Doldurulacak Form) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 01.08.2012 2012_21128 2012-21128 sayılı Genel Yazı (Okul Kantinlerinin Kiraya Verilmesinde Damga Vergisinin Ödendiğinin Kontrolü) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 02.08.2012 2012_21320 2012-21320 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelge Kapsamında İzin Taleplerinde Dikkat Edilecek Hususlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 06.08.2012 2012_21510 2012-21510 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 03.09.2012 2012_23356 2012-23356 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özelleştirme Kapsamına Alınan Taşınmazlarda Ferağ İşlemlerinde Taşranın Yetkili Olduğu) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.09.2012 2012_24184 2012-24184 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rüzgar ve Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulması Amaçlı Yapılacak Kiralarda EPDK’dan Görüş Alınması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.09.2012 2012_24281 2012-24281 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Okul Aile Birlikleriyle 31.12.2012 Tarihine kadar Düzenlenecek Sözleşmelerde Başbakanlıktan İzin Alınmasına Gerek Olmadığı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 08.10.2012 2012_26438 2012-26438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Turizm İrtifaklarında İşlem Usülleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 05.12.2012 2012_32387 2012-32387 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Tarafından Tesis Edilen İrtifak Haklarında Damga Vergisi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 06.12.2012 2012_32659 2012-32659 sayılı Genel Yazı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Ticari Alanların Kiraya Verilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 12.12.2012 2012_33376 2012-33376 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mağaraların Doğa ve Milli Parklar GM’den İzin Alınmadan Kiralanmaması ve Tahsis Edilmemesi Gerektiği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.12.2012 2012_33780 2012-33780 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Bazı İşlemler) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 12.01.2011 2011_01303 2011-01303 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Balıkçı Barınaklarının Kiraya Verilmesinde Ulaştırma Bakanlığından Görüş Sorulup Sorulmayacağı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 13.01.2011 2011_01438 2011-01438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığından Görüş İstenirken Dikkat Edilecek Hususlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.01.2011 2011_01560 2011-01560 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Madde Uygulamalarında Özkaynak Hesabı ve İlanlarda Sektör Belirtilmemesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 27.05.2011 2011_16333 2011-01633 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira Alacaklarında 6111 s. Kanun Uygulamaları) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 25.01.2011 2011_02052 2011-02052 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2011 Yılı Ağaçlandırma Kira Bedelleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 21.01.2011 2011_02322 2011-02322 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda 1-a Grup Madenlerin Ruhsatlandırılması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 24.01.2011 2011_02418 2011-02418 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Konutlarında MEOP-Say2000 İşbirliği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 04.02.2011 2011_03977 2011-03977 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (29.12.2010 Tarihinden Sonraki Yenilenebilir Enerji Yatırımlarından Hasılat Payı Alınmaması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 08.02.2011 2011_04407 2011-04407 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale İlanlarının İnternette Yayımlanması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 22.02.2011 2011_06007 2011-06007 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ruhsata Bağlanması Mümkün Olmayan Yivsiz Tüfeklerin Satılmaması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 16.03.2011 2011_07843 2011-07843 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Madde Kapsamında İlanların Defterdarlıklar Tarafından Yapılması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 21.03.2011 2011_08807 2011-08807 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İzale-i Şuyu Satışlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 21.03.2011 2011_08905 2011-08905 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yatırımlarında Bedel Tespitlerinin Bakanlık Tarafından Yapılması Gerektiği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 24.03.2011 2011_09432 2011-09432 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sayılı Kanun’un Ek 3. Maddesi Yatırımlara Devlet Yardımı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 29.03.2011 2011_09839 2011-09839 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6111 sayılı Kanun’un Uygulanması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 03.03.2011 2011_09896 2011-09896 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisillerin GİB’e İletilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 11.04.2011 2011_11347 2011-11347 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazinenin Taleplerinin Kadastro Müdürlüğü Tarafından Ücretsiz Karşılanması Gerektiği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 15.04.2011 2011_11878 2011-11878 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira Alacaklarında 6111 sayılı Kanun’un Uygulanması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 18.04.2011 2011_12147 2011-12147 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kapatılan Siyasi Partilerin Tasfiyesinde Usulsüz Giderlerin Dikkate Alınıp Alınmayacağı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 05.05.2011 2011_13945 2011-13945 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özelleştirme Suretiyle Satılan Hazine Taşınmazları) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 24.05.2011 2011_15814 2011-15814 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsis Taleplerinde Maliye Bakanlığına Gönderilecek Bilgi ve Belgeler) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.06.2011 2011_18216 2011-18216 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Taşıtların Tasfiyesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 15.06.2011 2011_18391 2011-18391 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Maddeye Göre Yapılacak İhalelerde İhale Komisyonunun Oluşumu) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 17.06.2011 2011_18671 2011-18671 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Ticari Alanların Kiraya Verilmesi Konusunda MB ile SB Arasında Düzenlenen Protokol) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 21.06.2011 2011_18910 2011-18910 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ön İzin Uzatma Talebinin Ön İzin Süresi Bitmeden Önce Yapılması Gerektiği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 28.06.2011 2011_19706 2011-19706 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özelleştirme Suretiyle Satılan Hazine Taşınmazlarının Devri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 18.08.2011 2011_24797 2011-24797 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Maliye Bakanlığı ile Diy.İşl.Bşk. Arasındaki Kira Potokolünün Yürürlüğünün Durdurulması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 24.08.2011 2011_25283 2011-25283 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Seferberliği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 16.09.2011 2011_26926 2011-26926 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hükümet Konaklarında Yapım ve Onarım)
Milli Emlak Genel Yazıları 06.12.2011 2011_33825 2011-33825 sayılı Genel Yazı (Ecrimisil İşlemlerinde Yurt Dışı Tebligat) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.12.2011 2011_34635 2011-34635 sayılı Genel Yazı (Hazine’ye ait tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı başvurusu yapma yetkisi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.12.2011 2011_34637 2011-34637 sayılı Genel Yazı (662 s.KHK gereğince Elektrik İşleri Etüt İdaresi GM’ne ait taşınmazların Hazine adına tescili) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 08.01.2010 2010_00975 2010-00975 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi İçin Planlama Yönünden Yapılması gerekenler) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 02.02.2010 2010_04832 2010-04832 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ön İzin Aşamasında Yer Teslimi Yapılmaması, İnşaata Başlanmaması Konusunda Yatırımcının Uyarılması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 17.02.2010 2010_06611 2010-06611 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu İdarelerine İrtifak Hakkı Verilmiş Parsellerin Özelleştirilmesi Halinde Yapılacak İşlem) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 24.03.2010 2010_11482 2010-11482 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satışa Çıkarma Yetkisi, TOKİ’den Görüş Sorulmayacak Durumlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 09.04.2010 2010_13322 2010-13322 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektrik, Gaz, Buhar Üretmek Amacıyla Verilen İrtifak Haklarında Hasılat Payları) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 04.06.2010 2010_19769 2010-19769 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yatırımlara Devlet Yardımında Teşvik Belgesi Olmadan da İşlem Yapılabileceği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 22.06.2010 2010_22232 2010-22232 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bakanlıktan İzin Alınacak Özel Satışlar, TOKİ’den Görüş Sorulmayacak Durumlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 02.07.2010 2010_23696 2010-23696 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakkı Sözleşmelerinin ve Resmi Senetlerinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi gerek Bazı Hususlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 05.07.2010 2010_23872 2010-23872 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üniversitelere Tahsisli Taşınmazlardaki Alanların Kiraya Verilmesi Konusunda Düzenlenecek Protokol) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 08.07.2010 2010_24548 2010-24548 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye İntikal Eden 634 s. Kanuna Tabi Müstakil Konutların Kamu Konutu Olarak Tahsisinin İstenmemesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 20.07.2010 2010_25960 2010-25960 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB Tahsisli Taşınmazlarda Tahsis Hususunun MEOP’a İşlenmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 18.08.2010 2010_28780 2010-28780 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalarda Sözleşmenin Devri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 24.08.2010 2010_29471 2010-29471 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisil Konusunda 6009 s. Kanunla Yapılan Değişikliklerin Uygulanması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 31.08.2010 2010_30165 2010-30165 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ön İzin Süresinin Bitiminden Sonra İrtifak Hakkı Tesisi Durumunda Alınacak Bedeller) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 22.10.2010 2010_35807 2010-35807 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Karayolları Genel Müdürlüğüne Tahsisi ve Terki) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 26.10.2010 2010_36187 2010-36187 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Madde Kapsamında Yatırım Başvuruları Değerlendirilirken Dikkat Edilecek Hususlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 01.11.2010 2010_36511 2010-36511 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Meralarda 3091 s. Kanun Gereğince Verilen Kararların İnfaz Giderlerinin Hangi Kurum Tarafından Karşılanacağı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 11.11.2010 2010_37985 2010-37985 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediyeler Tarafından Doldurulan Doldu Alanlarında Ecrimisil ve Tahliye İşlemleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 08.12.2010 2010_40839 2010-40839 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiralanan Balıkçı Barınakları Konusunda Tarım ve Ulaştırma Bakanlıklarına Bilgi Verilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.12.2010 2010_41567 2010-41567 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bina Yıkımlarında Uyulacak Esaslar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 28.12.2010 2010_43484 2010-43484 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (7269 sayılı Kanun Kapsamındaki Taşınmazların Tahsisinin AFAD’a Yapılması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 30.12.2010 2010_43803 2010-43803 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsis Amacı Değiştirilen Meraların İvedilikle Hazine Adına Tescilinin Sağlanması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 03.03.2009 2009_10155 2009-10155 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Haklarında Hak Lehtarının İşletme Hasılatının Vergi Dairesi Başkanlıklarına Bildirilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 03.03.2009 2009_10158 2009-10158 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Sertifikaları Hakkında) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 30.03.2009 2009_15411 2009-15411 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Jojoba ve Paulownia Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 16.04.2009 2009_19283 2009-19283 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (KGM Tahsisli Taşınmazların Sicilden Terki Konusunda KGM’ye Yetki Devri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 12.05.2009 2009_22968 2009-22968 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEOP-TAKBİS Eşleşmesi İçin Yapılması Gerekenler) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 27.08.2009 2009_39678 2009-39678 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak hakkında Hak Lehtarı Tarafından Elde Edilen Kira Gelirlerinden Pay Alınması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 07.09.2009 2009_40250 2009-40250 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisil Konusunda MEOP-VEDOP İşbirliği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 29.09.2009 2009_42865 2009-42865 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üniversitelere Tahsisli Taşınmazların Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Gelirin İlgili Üniversite Bütçesine Gelir Kaydedilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 30.10.2009 2009_47860 2009-47860 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEOP-KBS Kullanımı Açısından Alınması gerekli Önlemler ve Tedbirler) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 11.11.2009 2009_50027 2009-50027 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki Hazine Taşınmazlarında İfraz İşlemleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 00.00.2008 2008_00002 2008-00002 sayılı Milli Emlak Genel YazısıHükümet Konaklarının Yapım ve Onarımının İçİşleri Bakanlığınca Yapılması, Diğer Kurumlarla Ortak Kullanılan Hizmet Binalarında ve Kamu Konutlarında Ödenek Talepleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 09.01.2008 2008_01397 2008-01397 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2008 Yılı Ağaçlandırma Bedelleri) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genel Yazıları 22.01.2008 2008_03540 2008-03540 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda Kalan Hazine Taşınmazlarının Satışının Yapılabileceği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 28.01.2008 2008_04498 2008-04498 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığında Görüş Sorulmayacak Durumları Düzenleyen 305 sayılı Tebliğin İptali Hakkında) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 11.02.2008 2008_07197 2008-07197 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Yerlerin Açık Teklifle Kiraya Verilmesi) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genel Yazıları 14.02.2008 2008_07888 2008-07888 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üzerine İhale Yapılan İsteklinin İhaleden Yasaklı Olup Olmadığının İhale Kararının Alınmasından En Geç 5 Gün İçinde Araştırılması ve Sonrasında İta Amiri Onayına Sunulması Gerektiği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 21.02.2008 2008_09737 2008-09737 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Eski İrtifakların Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe Uyarlanması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 05.03.2008 2008_11971 2008-11971 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiraya Verilen Hazine Taşınmazlarının 3. Kişilere Kiraya Verilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.03. 2008 2008_14176 2008-14176 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış Yazılarının Bakanlığımıza Posta Yoluyla Gönderilmesi Zorunluluğu) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 19.03.2008 2008_14916 2008-14916 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mülga) (Jandarma Genel Komutanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Alanların Kiraya Verilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 21.04.2008 2008_21246 2008-21246 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bugüne Kadar TSK kullanımında Bulunan Taşınmazlar İçin Cins Tashihine Gerek Olmadığı, Bundan Sonra MSB Tahsislerinde Tahsisle Birlikte Cins Değişikliği İşleminin Yapılması Gerektiği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 09.05.2008 2008_24692 2008-24692 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yatırımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslarla İlgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 07.07.2008 2008_35904 2008-35904 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Alanlarındaki Ecrimisil Uygulamalarında Kalkınma Bakanlığı Birim Fiyatlarının Yüzde 18’inin Alınması Uygulamasına Son Verilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 06.08.2008 2008_42361 2008-42361 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış İşlemlerinde Karayolları Genel Müdürlüğünden Görüş Sorulacak Durumlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 29.08.2008 2008_46686 2008-46686 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İki Defa İhaleye Çıkarılıp Satılamayan Taşınmazların, Satın Alma Talebi Olmadan Ya Da İkinci İhale Tarihi Üzerinden En Az Bir Yıl Geçmeden Satışa Çıkarılmaması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 17.09.2008 2008_49979 2008-49979 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Tarafından Ağaçlandırma Amaçlı Kiraya Verilen Alanların İmar Planında Başka Amaçla Planlanamayacağı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 22.09.2008 2008_50721 2008-50721 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Dava Konusu Edilmiş Ecrimisillerde 5736 sayılı Kanun’un Uygulanışı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 08.10.2008 2008_52200 2008-52200 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazinece Yapılan Kiralama İşlemlerinde KDV Muafiyeti) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 13.10.2008 2008_52729 2008-52729 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye Yapılacak Satışlardan Elde Edilecek Gelirlerden Belediyelere Pay Verilmeyeceği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 17.10.2008 2008_53904 2008-53904 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Küçük Sanayi Sitesi Olarak Kullanılmak Üzere Satılan Taşınmazların Tapu Kütüklerine Konacak Şerhler) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 31.10.2008 2008_55790 2008-55790 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB’na Tahsisli ve 189 sayılı Kanun’a Tabi Taşınmazların Satışı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 31.10.2008 2008_55915 2008-55915 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Harca Esas Değer Üzerinden Satılan Küçük Sanayi Sitelerinin Kredi Borcu Nedeniyle İcraen Satılması Durumunda Sebepsiz Zenginleşme Davası Açılması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 28.11.2008 2008_61816 2008-61816 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyılardan Ecrimisil Alınırken Dikkat Edilecek Bazı Hususlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 17.09.2007 2007_58321 2007-58321 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satış Bedelinin Tespitinde 313 s. Tebliğde Belirtilen Yöntemlerin Kullanılması Gerektiği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 05.12.2007 2007_71462 2007-71462 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satışında 313 s. Genel Tebliğde Belirtilen Yöntemlerin Kullanılması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.12.2007 2007_73659 2007-73659 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında 5403 sayılı Kanun Uygulamaları) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genel Yazıları 18.12.2007 2007_74087 2007-74087 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB ve J.G.K’na Tahsisli Taşınmazlarda Kiraya Verme Yetkisi) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genel Yazıları 26.12.2007 2007_74862 2007-74862 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yapımı Planlanan Otoyol Güzergahında Hazine Taşınmazlarının Satışı Öncesinde Karayolları GM’de Görüş Alınması) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 29.12.2007 2007_75522 2007-75522 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satışında Fotoğrafının ve Krokisinin de Bakanlığa Gönderilmesi Gerektiği) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 17.01.2006 2006_02044 2006-02044 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2006 Yılı Ağaçlandırma Kira Bedelleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 23.02.2005 2005_07351 2005-07351 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Alanlarından Ecrimisil Alınması) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genel Yazıları 14.03.2003 2003_11858 2003-11858 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mülga) (Turistik Tesislerden Kalkınma Bakanlığınca Belirlenen Birim Maliyetlerin % 18’i Oranında Ecrimisil Alınması) Yürürlükte Değil