1-Son Eklenen Değisen Mevzuat

Türü Tarihi Sayısı Adı Yürürlükte
Kanun 7143 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Kanun 09.05.2018 7141 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kanun 3.1.2002 4733 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun Yürürlükte
Kanun 04.04.2001 4634 Şeker Kanunu Yürürlükte
Yönetmelik 09.12.2017 Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği Yürürlükte
Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği
Yönetmelik 09.02.2018 Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği Yürürlükte
Yönetmelik 17.10.2012 HAVZA YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE TAKİBİ YÖNETMELİĞİ Yürürlükte
Yönetmelik 28.10.2017 İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 04.05.2018 Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelik 15.5.2004 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 03.11.2003 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 09.02.2018 Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 09.12.2017 Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 25.11.2017 Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetmeliği Yürürlükte
Yönetmelik 13.04.2018 Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmelik Yürürlükte
Yönetmelik 05.06.2018 Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
Yönetmelik 18.03.2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Yürürlükte
Yönetmelik 05.02.2008 Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelik Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Yönetmelik 01.12.2018 Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik Yürürlükte
Bakanlar Kurulu Kararı 2018-558 Cumhurbaşkanı Kararı 2018-558 (İmar Barışında Süre Uzatımı)
Bakanlar Kurulu Kararı 709 Cumhurbaşkanı Kararı (no 709) (Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun teşkili)
Genel Tebliğ 27.12.2018 389 389 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2019 Yılı Yakıt ve Kira Bedelleri) Yürürlükte
Genel Tebliğ 23.06.2018 387 387 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışı) Yürürlükte
Genel Tebliğ 23.06.2018 386 386 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Kapsamında İrtifak Hakkı Tesisi ve Bedelsiz Devir) Yürürlükte
Genel Tebliğ 17.04.2018 385 385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Lojmanların Satışı) Yürürlükte
Genel Tebliğ 31.12.2017 382 382 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Belediye Sınırları İçindeki Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışı) Yürürlükte
Genel Tebliğ 28.12.2017 380 380 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2018 Yılı Kira Bedelleri) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 24.11.2017 379 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının tıbbi-aromatik ve süs bitkisi yetiştirmek için kiraya verilmesi)
Genel Tebliğ 14.02.2000 244 244 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Havza-i Fahmiye’de Bulunan Hazine Taşınmazlarının Satışı) Yürürlükte
Genel Tebliğ 05.11.1999 243 243 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2981 sayılı Kanun Kapsamında Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Devri) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 14.10.1999 242 242 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2000 Yılı Kira Bedelleri) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 27.07.1999 240 240 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi ve Hayvancılık Bölgesi İçin Satışı) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 239 239 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Takdir Komisyonu Başkanlarının Görev Tahsisli Unvanlardan Sayılması) Yürürlükte
Genel Tebliğ  28.09.1998 238 238 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmesi) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 5.9.1998 237 237 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Sit Sertifikaları) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 1.2.1998 236 236 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği(Hazine Taşınmazlarının Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi ve Hayvancılık Bölgesi İçin Satışı) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 18.2.1998 235 235 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kapatılan Siyasi Partilerin Mallarının Tasfiyesi) Yürürlükte
Genel Tebliğ 10.01.1998 234 234 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları Kira Bedelleri ve Diğer Hususlar) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 08.12.1997 233 233 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ağaçlandırma İşlemleri) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 22.09.1997 232 232 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kira İşlemlerinde Taşraya Yetki Devri) (Mülga) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 27.12.1996 226 226 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 08.11.1996 225 225 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 15.10.1996 224 224 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları yakıt bedellerinin nasıl tahsil edileceği) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 08.08.1996 223 223 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesinde bilirkişi ücretleri) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 15.07.1996 222 222 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 1996 yılı Kira Bedelleri) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 25.06.1996 221 221 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070 sayılı Kanun kapsamında yapılacak satışlarda yetki) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 03.06.1996 220 220 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Konut dağıtım komisyonlarının oluşturulma şekli) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 24.05.1996 218 218 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tarım arazilerinin 4070 sayılı Kanuna göre satışı) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 27.03.1996 217 217 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları 1996 yılı kira bedelleri Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 05.12.1996 216 216 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının 4070 sayılı Kanuna göre satışı) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 11.01.1996 214 214 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Alabalık üretimi ile ilgili kiralama işlemlerinin pazarlıkla yapılabileceği) Yürürlükte Değil
Genel Tebliğ 27.11.1995 213 213 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Vakıflarda taviz bedelinin Defterdarlık ve Malmüdürlüğü tarafından belirlenmesi) Yürürlükte
Genel Tebliğ 01.11.1995 212 212 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ( Madeni hurda satışları) Yürürlükte
Genel Tebliğ 06.07.1995 210 210 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarında şufa hakkının hangi durumlarda kullanılacağı) Yürürlükte
Genel Tebliğ 17.02.1995 203 203 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İmar planında yol, meydan, park, yeşil alan, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminale rastlayan Hazine taşınmazlarının terki) Yürürlükte
Genel Tebliğ 22.9.1993 184 184 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında izale-i şüyû satışları ve rızaî taksim işlemleri) Yürürlükte
Genel Tebliğ 02.10.1989 154 154 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında İşgalin Giderilmesi) Yürürlükte
Genel Tebliğ 10/5/1989 153 153 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İmar Planı Kapsamına Alınan Meraların Hazine Adına Tescili) Yürürlükte
Genel Tebliğ 11.02.1989 151 151 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazları Açısından Kadastro İşlemleri) Yürürlükte
Genel Tebliğ Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-İkinci Kısım-Değerleme İşlemleri
Genel Tebliğ Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-Üçüncü Kısım-Satış İşlemleri Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 00.00.2007 2007_04 2007_04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (MEOP İle İlgili Dikkate Edilecek Bazı Hususlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 14.02.2006 2006_02 2006_02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhaleden yasaklama) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genelgeleri 06.03.2006 2006_03 2006_03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ormanların kadastrosu ve tescili) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genelgeleri 13.03.2006 2006_04 2006_04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Trampa Yoluyla Edinilen Taşınmazların Bilgilerinin GİB’e İletilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 18.05.2006 2006_07 2006_07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Milli Emlak İşlemlerinde Döner Sermaye Ücreti) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 03.07.2006 2006_08 2006_08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Birlikte İhaleye Çıkarılabilecek Taşınmazlar) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 2006_09 2006_09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre taşınmaz devri) Yürürlükte Değil
Milli Emlak Genelgeleri 07.07.2006 2006_10 2006_10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarındaki Vakıf Şerhlerinin Kaldırılması) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 17.08.2006 2006_12 2006_12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (5018 sayılı Kanuna göre Hazine adına yapılacak tesciller) Yürürlükte
Milli Emlak Genelgeleri 01.01.2010 2002_10 2002_10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Meraların Tahsisi, Tahsis Amacının Değiştirilmesi, Meralardan Ecrimisil) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 13/04/2017 2017_11218 2017_11218 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış ihalelerinin iptal edilmesi durumunda satın alan kişilerin ödedikleri satış bedellerinin geri ödenmesi ) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 28/09/2017 2017_27859 2017_27859 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (HTİHY 79. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinin yürütmesinin durdurulması hakkında) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 23.10.2015 2015_26445 2015_26445 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında Kira İşleminde Ek Kesin Teminat Alınamayacağı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 21.02.2014 2014_05658 2014_05658 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (yol, park, yeşil alan veya resmi kurum alanında kalan 2/B vasıflı taşınmazların satışı) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 14.10.2014 2014_36917 2014_36917 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satışı Mümkün Olmayan 2/B Taşınmazlarında Başvuru Bedellerinin İade Edilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 21.03.2012 2012_08439 2012_08439 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satış İşlemlerinde Personel Görevlendirilmesi) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 26.04.2012 2012_12057 2012_12057 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Kullanıcı Listeleri) Yürürlükte
Milli Emlak Genel Yazıları 07.05.2012 2012_12590 2012_12590 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Afişlerinin İlanı) Yürürlükte
Anayasa Mahkemesi Kararları 2018/117 Anayasa Mahkemesi, K: 2018/117 (yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır hükmünün Anayasaya aykırı olup olmadığı)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 09/03/2017 2017_1354 Danıştay 10. Daire, K: 2017/1354 (Ecrimisil bedelinin güncellenmesi aşamasında, TÜİK-ÜFE­TÜFE oranın değil, yeniden değerleme oranının dikkate alınması) Yürürlükte
GİB Genel Tebliği 26.12.2017 72 Emlak Vergisi Kanunu GT (Sıra No: 72) (2018 Emlak Vergi Artışının 2017 Emlak Vergisinin Yüzde Ellisini Geçemeyeceği) Yürürlükte
ÇŞB Genelgesi Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ