Anayasa Mahkemesinin K: 2019/22 Sayılı Kararı (2942 sayılı Kanun 11. maddesindeki “Bu fıkrada belirtilen unsurlara göre tespit edilen arazi bedelinin yarısını geçmemek ve” ibaresinin iptali)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •