Mevzuat

 •  
 • 24
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  24
  Shares

Hangi gün hangi mevzuat değişikliği yapıldığını takip ettiğimiz Mevzuat Takip Çizelgesini incelemek için tıklayınız. Mevzuat Takip Çizelgesi

TÜRÜNE GÖRE MEVZUAT
Tüm Emlak Mevzuatı Görüntüle
Anayasalar Görüntüle
Kanunlar Görüntüle
Kanun Hükmünde Kararname Görüntüle
Tüzükler Görüntüle
Anayasa Mahkemesi Kararları Görüntüle
Bakanlar Kurulu Kararları Görüntüle
Danıştay Kararı Görüntüle
Milli Emlak Genel Tebliğleri Görüntüle
Milli Emlak Genel Yazısı Görüntüle
Milli Emlak Genelgesi Görüntüle
TKGM Genelgeleri Görüntüle
Yargıtay Kararı Görüntüle
Yönetmelikler Görüntüle
Milli Emlak İşlem Yönergesi  Görüntüle
KONUSUNA GÖRE MEVZUAT
2/B Alanlarının Satışıyla İlgili Mevzuat Görüntüle
Antlaşmalarla Hazinenin Mal Edinmesi Mevzuatı Görüntüle
Azınlık (Cemaat) Vakıflarının Taşınmaz Edinimi Görüntüle
Cumhuriyet Dönemi Toprak Reformu Mevzuatı Görüntüle
Eski Vakıflar Mevzuatı Görüntüle
Hazine Adına İdari Yoldan Tescil Mevzuatı Görüntüle
Hazine Arazilerinde Ağaçlandırma Mevzuatı Görüntüle
Hazine Mallarında İrtifak İşlemleri Mevzuatı Görüntüle
Hazine Mallarının Kiraya Verilmesiyle İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazların Trampa Edilmesi Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarında Ecrimisille İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarında Kat/Arsa Karşılığı İnşaat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Devriyle İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Enerji Piyasası Yatırımlarına Tahsisi Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Kıyı Yatırımlarına Tahsisi Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Küçük Sanayi Sitelerine Satışı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Kültür Yatırımlarına Tahsisi Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Organize Hayvancılık Yatırımlarına Tahsisi Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının OSB Endüstri ve TGB Yatırımlarına Tahsisi Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Özel Kanunlara Göre Satışıyla İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Sağlık Yatırımlarına Tahsisi Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Satışıyla İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Tahsisi Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Teknolojik-Jeotermal Seracılık Yatırımlarına Tahsisi Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Terki Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Teşvik Belgeli Yatırımlara Tahsisi Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Yap-İşlet-Devret Modeli Yatırımlarına Tahsisi Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi Mevzuatı Görüntüle
İcra Dairesi Satışlarında Hazinenin Şufa Hakkı Mevzuatı Görüntüle
İmar ve Kentleşme Mevzuatı Görüntüle
Kamu Binalarında Yapım ve Onarım Görüntüle
Kamu Konutları Mevzuatı Görüntüle
Kamulaştırma Mevzuatı Görüntüle
Kanunlarla Hazinenin Mal Edinmesi Mevzuatı Görüntüle
Kentsel Dönüşüm Mevzuatı Görüntüle
Kıyı Mevzuatı Görüntüle
Konut Finansmanı Mevzuatı Görüntüle
Korunan Alanlar Mevzuatı Görüntüle
Maden Mevzuatı Görüntüle
MEOP Mevzuatı Görüntüle
Mera Yaylak Kışlak Mevzuatı Görüntüle
Milli Emlak Hukukunda Teferruğ-Tefevvüz Görüntüle
Mukabele-i Bilmisil İşlemleri Mevzuatı Görüntüle
Mülkiyet Hakkı ve Eşya Hukuku Mevzuatı Görüntüle
Orman Mevzuatı Görüntüle
Osmanlı Toprak Hukuku Mevzuatı Görüntüle
Sit Alanları Mevzuatı Görüntüle
Sular Hukuku Mevzuatı Görüntüle
Tapu ve Kadastro Mevzuatı Görüntüle
Tarım Arazilerinin Korunması Mevzuatı Görüntüle
Taşınmaz Vergi Hukuku Mevzuatı Görüntüle
Toprak Hukuku Mevzuatı Görüntüle
Vergi Borcuna Karşı Hazinenin Taşınmaz Alımı Görüntüle
Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi Görüntüle
Yabancıların Taşınmaz Edinmesi Mevzuatı Görüntüle